Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter

Datum för HVF årsstämma är bestämt till 13:e April 2024, klockan 9.00-11.00, platsen är Skåvsjöholm konferens och möten. Inbjudan till samtliga går ut senast 3 veckor innan årsstämman.

Uppdatering 2024-03-13: Kallelsen till HVF föreningsstämma har skickats. Observera att denna hemsida inte längre uppdateras med nyheter, protokoll, et.c. utan de hittas på Boappa (HFF) respektive nya HVF-sidorna på Vägfas (länkarna nedan). Denna sida kommer att tas bort så spara de nya länkarna.

Välkomna!
Styrelsen HVF

Ny hemsida
HVF kommer i fortsättningen att kommunicera via en ny hemsida kopplad till vårt administrationsystem Vägfas. Den finns på https://hvf.hastangsudd.se/. Din inloggning till medlemssidorna för HVF finns på din räkning på vägavgiften.

Hej Alla i Hästängsudd

UPPDATERING
All kontakt med styrelsen HFF sker via
Kontaktformulär klicka på länken: Hästängsudds Fastighetsägareförening | Boappa

OBS! Formulär "kontakta styrelsen HFF" på denna sida fungerar inte längre! 

From nu (Juni 2023) kommer denna hemsida inte längre att uppdateras med information från
HFF styrelse - Vi välkomnar nu alla till vår nya plattform - Boappa 

Vad behöver jag som medlem göra?

* Ladda ned appen boappa till din telefon/platta, skapa konto och koppla ihop med din fastighet (beteckning och adress, finns redan inlagd i systemet)

* Går även att skapa konto och logga in från hemsidan via dator om man hellre vill det. Hittas här: Hästängsudds Fastighetsägareförening | Boappa

P.s
All befintlig information kommer att ligga kvar här på hemsidan tills vi har flyttat det vi bedömer ska flyttas in i Boappa

Hej alla! Våra vågar kommer att fläckvis att behandlas med oljegrus där sprickor uppstått. Det kan vara rätt kladdigt till en början så undvik att få det under skorna.

Hälsningar styrelsen HVF
 

Hej allihopa,

En medlem har noterat och meddelat styrelsen om att sandlådan vid idrottsplatsen har behov av upprustning. Styrelsen har varit där och åtgärdat det mest akuta dvs slagit ned spikar som står upp/tagit bort spik.
Sandlådan behöver ses över på städdagen, är det någon/några medlemmar som kan tänka sig att hjälpa till? Behov: byta sargen runt sandlådan.
Sandlådan är ok nu, men en uppmaning om försiktighet, kan snabbt bli sämre igen.


Stort tack på förhand.
Trevlig Valborg önskar Styrelsen

Hej alla Hästängsuddare,

Glöm inte städdagen den 6/5☀️

​​​​​​Tips, gå in i Boappa och klicka på lägg till i kalender! 

Vårstäddag i området
När: Lördag den 6:e maj kl. 10-12 med efterföljande korvgrillning kl. 12.30 vid stora bryggan

Som vanligt har vi några områden som vi städar och krattar:
- Idrottsplatsen
- Lilla Badet
- Stora Bryggan
- Stora Badet
- Svartgarnsbryggan/Ekudden
- Stigen Sporrstigen ned mot bananen

Att göra under Städdagen 2023:
Vi brukar städa på olika ställen (se nedan) men om någon ser ett behov av att göra något på något annat ställe går det naturligtvis också bra.
Anslut till det ställe där du vill hjälpa till.
Vi städar 10:00 - 12:00. Klockan 12:30 samlas vi vid Stora bryggan för grillning.

Styrelsen har varit runt och tittat på de olika städställena och det är en hel del som behöver göras.
För att underlätta borttransport vore vi tacksamma om fyra medlemmar kunde ställa upp med kärror för borttransport av grenar, löv etc.
Vi behöver kärrorna vid Stora badet, Lilla badet, Stora bryggan och Idrottsplatsen. Meddela styrelsen
via hemsidan eller Boappa om du är beredd att ställa upp med en kärra.

Stora badet:
 • Kratta snyggt längs med strandlinjen
 • Placera ut bord/bänkar
 • Snygga till stigen ner till badet

Stora hamnen:
 • Kratta rent
 • Eventuellt ta ner lite sly på valda ställen

Lilla badet:
 • Kratta rent kring badplatsen
 • Klippa bort grenar i gångarna ner till badet.
 • Städa ut omklädningsboden
 • Lägga ut badflotten (ev. saknas det stolpar).

Svartgarnsbryggan/Ekudden:
 • Rensa sly och plocka skräp i vassen. Om möjligt även rensa sly på stigen ut till udden.
 • Kolla torra grenar på träden närmast stigen till Svartgarnsbryggan.
 • Snygga till kring de nedfällda ekarna, såga upp grenen som ligger över staketet till ”hundgården”
 • Se över spången, ev laga några fästen och brädor

Stigen Sporrstigen ned mot bananen:
 • Rensa sly längs med stigen och kratta rent.
Vi hoppas på en solig dag med en bra uppslutning!

Hälsningar
Styrelsen HFF 

VIKTIGT ! Alla Hästängsuddsbor
Nu är det vår !
Vi kan äntligen ta härliga promenader på lantliga vägar och mysiga stigar. Hälsa på hästar och njuta av vilda blommor vid den rensade vägkanten och snart kan vi njuta av havet med bad från välskötta stränder eller med båt från någon av våra välfungerande bryggor.
Allt detta är möjligt endast för att boende i området har engagerat sig, vårdat och förvaltat vårt fina område under årtionden.
NU BEHÖVS DIN HJÄLP !

Anmäl dig till valberedningen i Hästängsudd, kontaktinformation finns i Boappa och på hemsidan.
Vi ser fram emot att få prata med just dej !
Glad Påsk hälsar valberedningen
Ulla-Britt - Muesser - Jonna

 

Hej alla medlemmar i HFF

Nyhet från styrelsen:

Vi har nu en ny kommunikationsplattform som heter Boappa. Boappa kommer under våren 2023 att ersätta den här hemsidan.

Hemsidan kommer fortsatt att uppdateras vid behov. Succesivt kommer information från och kring HFF att flyttas till och finnas i Boappa. (Håll utkik här och på FB Hästängsudd, mer info kommer)

Börja gärna testa Boappa för att göra dig bekant med appen alt. logga in via webbläsare.

Trevlig söndag hälsar
Styrelsen HFF

Extrastämma i HVF

Hej medlemmar i HVF!
Ni har fått en kallelse till en extrastämma 2022-12-05 för att fatta ett antal beslut som krävs för att kunna avsluta lantmäteriärendet "omprövning av Svartgarn GA:1". Eftersom denna process beslutades på stämman 2018 och har pågått under några år finns dokument med bakgrund och ytterligare förklaring här och här. För medlemmar finns alla handlingar i ärendet tillgängliga hos lantmäteriet efter inloggning med e-legitimation. 
Väl mött på stämman,
Styrelsen HVF

Information om olovlig skövling vid Stora badet

HFF kontaktades av en medlem den 13:e september om att det fanns flera bäverskadade träd vid Stora badet.

Enligt tidigare överenskommelse tog vi kontakt med HVF för att de skulle anlita Naturskog att ta bort de bäverskadade träden. Av någon för HFF okänd anledning har Naturskog inte genomfört detta.

Någon gång i början av oktober har några privatpersoner, på eget initiativ
fällt några av de bäverskadade träden samt ett flertal andra träd.

Detta har inte skett enligt de riktlinjer som gäller för trädvård på föreningsägd mark.

Eftersom inget godkänt beslut för trädfällning finns från varken HFF eller HVF har HFF (som markägare) skickat in en polisanmälan om skadegörelse den 1:a november.

Läs mer om Hästängsudds riktlinjer för trädvård:

Hästängsudd/utveckling/trädvård

Riktlinjer för trädvård på föreningsägd mark

HFF har nu spärrat av området vid Stora badet och tillträde till det avspärrade området är inte tillåtet på grund av grenar som kan falla ner.

Vi har också beställt trädfällning av de aspar som är bäverskadade och detta kommer att ske i mitten av november.

När det gäller avstädningen av skadegörelsen vid Stora badet är det uppdraget också beställt och det kommer att utföras så snart polisanmälan medger att vi gör detta.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta HFF via formulär på vår hemsida


Med Vänlig Hälsning
HFF Styrelse
Hästängsudd 2022-11-08
 

Hej igen alla i Hästängsudd,

För information så kommer här glädjande resultat:

4 st vattenprover har tagits och samtliga prover visar på tjänligt vatten för bad utan anmärkningar.

Det gäller: Stora badet, Lilla badet, Stora bryggan och Svartgarnsbryggan

Soliga Hälsningar
Styrelsen HFF
 

Hej Hästängsuddsbor,

Koden till bommen/rampen vid stora bryggan är bytt!
Kontakta HFF Styrelse via formulär för att erhålla ny kod (inkl. fastighetsbeteckning och adress)

OBS! Bommen och rampen ska endast användas av boende på Hästängsudd

Hälsningar
Styrelsen HFF


 

Nu är det snart dags....
Midsommarstången ligger klar för att kläs

I år blir det även fiskdamm och ponnyridning som ett trevligt initiativ från boende i området.

Kom gärna till fots till firandet, då det kan vara svårt att hitta parkering.

Välkomna 
Styrelsen HFF

Äntligen blir det Midsommarfirande!
24:e juni på Idrottsplatsen i Hästängsudd - Välkomna!

Kl. 10 börjar vi klä midsommarstången, kom och hjälp till, som en trevlig start på midsommarafton.

Kl. 14 börjar firandet med musik, dans och Café/kiosk

Vänliga Hälsningar
Styrelsen HFF
 

Hej alla medlemmar!
På fakturan från HVF står en personlig kod och en länk för att logga in till Vägfas (https://app.vägfas.se).  Där kan du lägga till din e-post i kontaktinformationen. Vi skulle vilja uppmana alla att göra detta - i framtiden kommer information samt fakturor företrädelsevis skickas ut via e-post, för att spara både på miljön och pengar för HVF.

Tack på förhand!
Styrelsen HVF 

Hej alla medlemmar i HVF!

Under förra sommaren genomförde Trafikverket en tillsyn av vårt vägnät som vi skickade information om per brev: Utskick oktober 2021. Tillsynen visade på brister som vi behövde åtgärda för att inte riskera att tappa vårt statsbidrag, bland annat med slyröjning och klippning av häckar i vägkorsningar som utgör problem för trafiksäkerheten. (Stadsbidraget är på 32611 kr.)
 
Först, tack till alla som har klippt och röjt! Tyvärr finns det fortfarande häckar som skymmer sikten och breder ut sig mot vägkanterna och korsningar inom upplåtet utrymme för föreningens vägnät. Vi ber därför alla som ännu inte åtgärdat detta att göra det. Som utskicket förklarar så får detta annars göras genom att föreningens entreprenör slår av häckar och sly med kantklipp och kätting. Det blir en extra kostnad att fördela på föreningens medlemmar och det blir troligen inte särskilt vackert. En kort förklaring av åtgärderna kommer här, mer information finns i utskicket.

”Röjning av vegetation till minst 2 m från vägkant inom vägområdet samt kvistning av träd till minst fri höjd 4,6 m över vägytan.” 
 
Ovanstående gäller alltså upplåtet utrymme, inte privat tomtmark. Dock behöver sikttriangel i korsning skötas så att inte trafiksäkerhetsfara uppstår, även på privat tomtmark, se bilden nedan. Där det har påpekats men inte åtgärdats får HVF lämna över till kommunen för föreläggande enl. 11 kap. PBL. 

Kort sagt blir det snyggare, billigare och enklare om vi gör det själva. Föreningen behöver åtgärda detta för trafiksäkerheten för alla boende i området. Tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Styrelsen HVF 

SÖKES: En eller två duktiga musiker som kan sjunga och spela upp för oss alla på Hästängsudds idrottsplats så att årets midsommarfirande på fredag 24/6 kl. 14 blir extra fint. 

Välkommen att höra av dig så fort som möjligt till
HFFs styrelse via kontaktformuläret här 

Vårhälsningar från Hästängsudds Fastighetsägareförenings styrelse
 

Hej och Tack för allas insats vid årets städdag! 

Det var en stor uppslutning och vi hann med mycket röjning/städning/lagning vid idrottsplatsen, våra bad och stora hamnen. 
Det blev till och med så mycket ris att vi inte hann köra bort allt! 

Finns det någon i föreningen som skulle kunna tänka sig att köra en vända till brännbacken med lite ris?

Vid idrottsplatsen och stora badet finns det några säckar samt en rishög

Tack på förhand

Styrelsen

Transport av moduler till förskolan på Ardennervägen

Hej alla medlemmar! 

Under tiderna nedan kommer entreprenören för förskolan på Ardennervägen transportera moduler till bygget. Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad. 

Fredag 29/4 
09.30-15.00 

Fredag 6/5 
09.30-15.00 

Tisdag 10/5 
09.30-12.00 


Vänliga hälsningar 
Styrelsen HVF

Vårstäddag i området
När: Lördag den 7:e maj kl. 10-12
med efterföljande korvgrillning kl. 12.30 vid stora bryggan

Som vanligt har vi några områden som vi städar och krattar:
- Idrottsplatsen
- Lilla Badet
- Stora Bryggan
- Stora Badet
- Svartgarnsbryggan

Att göra under Städdagen 2022

Vi brukar städa på fem olika ställen (se nedan)
men om någon ser ett behov av att göra något på något annat ställe går det naturligtvis också bra.
Anslut till det ställe där du vill hjälpa till. Vi städar 10:00 - 12:00.
Klockan 12:30 samlas vi vid Stora bryggan för grillning.

Styrelsen har varit runt och tittat på de olika städställena och det är en hel del som behöver göras.
För att underlätta borttransport vore vi tacksamma om fyra medlemmar kunde ställa upp med kärror för borttransport av grenar, löv etc.

Vi behöver kärrorna vid Stora badet, Lilla badet, Stora bryggan och Idrottsplatsen.
Meddela styrelsen via vår hemsida om du är beredd att ställa upp med en kärra.
Klicka här

Stora Badet
Kratta rent och kör bort löv och grenar. Ta bort tjocka stammar vid grillplatsen. Ta bort den stora grenen vid det gamla dasset.
Plocka bort den trasiga bänken och grillplatsen (Staffan med traktor).
Plocka bort den gamla sandlådans brädor.

Stora Bryggan
Parkeringsplanen: Kratta bort pinnar där den stora högen med
avverkat virke låg.
Göra rent över lag. Eventuellt behöver en del buskar klippas.

Lilla Badet
Kratta rent runt stranden och grönytorna.
Ta bort skräp.
Klippa buskage längs med gångstigarna ner till badet. Klippa ner rosbusken till vänster om ingången till omklädningsstugan. Klipp ner buskar bakom omklädningsstugan.

Idrottsplatsen
Ersätta/reparera trasiga brädor vid dansbanans trappa.
Kratta idrottsplatsen snyggt. Ta bort resten av grenar från arboristen (kan bli en del).

Svartgarnsbryggan/Ekudden
Det här brukar de som bor i närheten ta hand om.

Vi hoppas på en solig dag med en bra uppslutning!
Hälsningar Styrelsen HFF
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hej medlemmar i HVF/HFF

Datum för årsstämma blir söndag den 27/3 på Skåvsjöholm.

Se dokument bla. verksamhetsberättelse och budget
HFF Inför stämma
HVF Inför stämma

Tider för dagen:

HVF 10-11.30
Korvgrillning 11.30-12.30
HFF 12.30-14.00

Välkomna
Styrelsen HVF/HFF
--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Hej alla medlemmar!
Ett informationsbrev om det pågående bygget av förskolan på Ardennervägen finns att hämta här.
Vänliga hälsningar
Styrelsen i HVF

Hej medlemmar i HFF,

Planering och arbete pågår nu inför vårens årsstämma.
Preliminärt datum för årsstämma 27/3
Inbjudan och plats kommer under februari


Även en liten påminnelse för den som önskar skicka in motion till HFF
Glöm inte senast datum 15/2 - Använd formulär här på höger sida, kontakt till styrelse.

Trevlig solig fredag

Med vänlig hälsning 
Styrelsen HFF

 

Hej Hästängsuddsbor,

**Uppdatering**
Vid kontakt med styrelsen, vänligen uppge Fastighetsbeteckning samt adress.
Ha gärna lite framförhållning vid förfrågan om kod.
Tack!

Idag finns ett nytt kodlås på plats vid båtrampen stora bryggan.
För att få den nya koden, kontakta HFF styrelse via formulär på denna sida.
Koden kommer att bytas ut mer frekvent då vi har noterat att rampen används 
av andra än boende i området. Det genererar väldigt mycket trafik vid och omkring stora bryggan.

Ps Följ gärna vår sida på Facebook "Hästängsudd"

Med vänlig hälsning 
Styrelsen HFF

 

Hej kära medlemmar, 

Sommaren har slagit till med full kraft och midsommar närmar sig med rasande fart.
Inom styrelsen har det pågått intensiva diskussioner huruvida vi ska genomföra ett organiserat midsommarfirande i år och slutligen har vi kommit fram till att så inte kommer ske.
Alla i styrelsen har en önskan om att allt ska återgå till det normala och därmed vårt kära midsommarfirande ska få återuppstå men vi ser inte hur styrelsen ska kunna upprätthålla gällande restriktioner, även om de lättat senaste tiden. 
Vi hoppas på er förståelse för detta beslut och önskar er alla en glad midsommar.

Med vänlig hälsning 
Styrelsen HFF

PS.
Caféet är öppet mellan 10-16 den 27/6 på idrottsplatsen
Välkomna!
DS.

Båtplats uthyres
En medlem i föreningen har meddelat att hen inte kommer att utnyttja sin båtplats (Stor, max båtbredd 3 meter) i sommar och vill hyra ut den i andra hand. Båtplatsen är vid Lilla bryggan vid stora hamnen. Vänligen kontakta styrelsen via hemsidan om du är intresserad av att hyra den.
 
Hälsningar
Båtplatsansvarig HFF

Bordläggning
Det engagemang som har väckts i frågan pollare för begränsning av trafik och parkeringsproblematik i vårt område har varit enormt. Det tycker vi är bra.
Tyvärr har sakfrågan inte varit tillräckligt tydligt kommunicerad utan totalt felaktiga tolkningar har gjorts. Eftersom detta är fallet väljer Styrelsen att bordlägga frågan och tillsätta en projektgrupp för framtagande av ett väl utrett och sakligt innehåll som blir lättare att ta ställning till.
Vi kommer som tidigare meddelats att vara fortsatt tillgängliga under en timmes tid i kväll vid idrottsplatsen med start kl20.00 för frågor då vi verkligen värdesätter dialogen med våra medlemmar.
 
Styrelsen tar avstånd från vissa medlemmars uppträdande under de senaste dagarnas frågestunder och annan korrespondens.
Att passionerat argumentera för sin ståndpunkt tillhör rätten i en demokrati och är något som vi stöder och uppmuntrar. Man kan tycka att saker är fel eller rätt men det finns juridiska och moraliska begränsningar hur detta får uttryckas.
Ett mindre antal medlemmar har gått över den gränsen. Detta uppmärksammades av flera medlemmar (oavsett ståndpunkt i frågan) som beklagade det inträffade inför styrelsens representanter som tagit mycket illa vid sig av personangreppen. Vi hoppas att dessa individer tänker till och kommer tillbaka till dialoger med en konstruktiv inställning i stället för en destruktiv.
 
Varma hälsningar
Styrelsen i Hästängsudds Vägförening

Frågestund ”Trevnad Hästängsudd”

En av våra medlemmar har inkommit med funderingar kring juridiska aspekterna kring styrelsens förslag på att installera sk pollare vid våra infarter. Förslaget är förankrat med juristerna på REV, riksförbundet för enskilda vägar, men för att kunna besvara frågor och funderingar, och även för att kunna ta emot fullmakter från våra medlemmar, kommer representanter för styrelsen att finnas tillgängliga på idrottsplatsen under 45 minuter från klockan 20.00 tisdag 4/5, onsdag 5/5 och torsdag 6/5.
 

Snart dags för föreningarnas årsstämmor!

Inom kort är det dags för både HFF och HVF att genomföra sin respektive årsstämmor. Kallelser gick ut för en tid sedan då allt tydde på att myndigheterna skulle lätta på restriktionerna som är avsedda att begränsa sprigningen av COVID-19. Tyvärr blev det inte så och vi måste därför förhålla oss till de nuvarande och strängare begränsingarna. Vi följer därför Riksförbundet för enskilda vägars rekommendationer att genomföra stämmorna med fullmakt i så stor utsträckning som möjligt. Begränsingen som gäller är att max 8 personer får samlas. För att möjliggöra för så många medlemmar som möljligt att delta kommer styrelserna endast att representeras av två ledamöter. Vid ingången till idrottsplatsen kommer representanter för styrelserna att finnas för att säkerställa att inte fler än åtta personer samlas. Vänligen respektera instruktionerna från dessa styrelsemedlemmar. Om du som medlem har för avsikt att ställa ut en fullmakt till en annan medlem, tänk på att det finns en risk att den medlemmen inte medges tillträde till stämman med hänvisning till coronarestriktionera. Det kommer att finnas fullmakter vid ingången till idrottsplatsen. Det går även bra att lämna ifrån sig en fullmakt med instruktion om hur du önskar rösta i en enskild fråga till någon av medlemmarna i styrelserna.
Handlingar finner ni under respektive förenings flik här på hemsidan under ”protokoll”.

Väl mött!
Styrelserna i HVF och HFF
 

Nu grönskar det…Hästängsudds städdag 2021

Kära Hästängsudds-grannar: vilken solig städdag vi hade!
Engagerade människor jobbade vid alla våra stränder och bryggor för att kratta, klippa och samla skräp. Stämningen var fin och gav förhoppning på att vi alla snart kan hoppas på lättare tider.

Samtidigt undersökte vi behoven för reparationer och förnyelse:

1. Bänkarna vid stora Badet är rätt trasiga och behöver repareras, eller ännu bättre: bytas ut.
HFF- styrelsen ska undersöka om det finns pengar för ett köp just nu alt. om kanske något företag från Hästängsudds-området som kan tänka sig att sponsra en bänk? Som tack kunde det sättas på ett skylt med företagets namn.
Hör av er, om ni är intresserade.

2. I omklädningshytten på Lilla Badet upphittades olika verktyg som vi förflyttade till idrottsplatsens bod där de står under tak, lutade mot väggen. Var god, hämta upp era grejer så fort som möjligt.
 

3. Det finns nu flera ställen där det har lagts skräp som måste transporteras bort.
Vi ber alla att kolla upp sitt närområde om det ligger skräp/säckar längs vägarna som måste avhysas. Var god, ni som har släp, plocka upp och ta en utflykt till återvinningscentralen. Det kunde särskilt vara en bra insats för de som inte kunde hjälpa till i lördags:

- Uppe vid Lilla Badets parkeringsplats ligger nu en gammal Y-Bom som ni gärna kan ta hem vid behov alt.: Brännbacken.
- De gråa/svarta fyllda sopsäckar som kan finnas vid Idrottsplatsen, Stora bryggan, Stora Badet och ev. Lilla Badet måste till: Brännbacken.
 

4. Vi gick en runda runt Boda Sjön för att samla upp skräp. För att hålla Hästängsudds mark, stränder, diken och skogar rena ber vi om att alla plockar upp skräpet som ni hittar när ni går en promenadrunda. Prata dessutom gärna med era barn att vi absolut ska hålla naturen ren.

Snart skickar vi ut inbjudan till alla fastighetsägare om HFFs-årsstämma som blir av lördag 8:e maj. Kolla gärna hemsidan direkt dagen innan då vi kan behöva anpassa mötesformen till rådande Corona-situation.

Ett gemensamt midsommarfirande blir det dock inte, men vi hoppas på en förbättrad situation till slutet av sommaren, kanske finns det initiativ för en ny upplaga av Hästängsuddsdagen?
Ett stort tack till era alla. I styrelsens namn, med bästa hälsningar från en solig vår.
Irene Rieck (HFF-ordförande)
 


Uppdaterad information kring Årsstämma och städdagen
Här kommer lite information om kommande händelser:

Årsmöten för både HVF och HFF blir lördag den 8:e maj 
kl. 11.00-12:00 HVF
kl. 12:30-13:15 HFF

Läs gärna Verksamhetsberättelse 2020 och budget 2021

Vi väljer att också denna gång hålla mötena utomhus på Idrottsplatsen/dansbanan. pga. rådande läge och under former där vi tar hänsyn till smittorisken för Covid-19.

Vårstäddag i området är den 17:e april mellan 10-12
Planen är att vi alla som tidigare år skall städa och kratta efter vintern på
- Idrottsplatsen
- Lilla Badet
- Stora Bryggan
- Stora Badet
- Svartgarns Bryggan

För att undvika samling så är dock tanken att vi inte organiserar det hela, utan idén är att ni som bor nära de ovan listade platserna hjälper till så mycket ni orkar och efter eget omdöme.

Tag gärna en promenad i området och titta efter och samla skräp, så vi fortsatt kan hålla vårt område rent och fint.

Ps. Styrelsen ordnar så att sopsäckar finns på aktuella platser. Vi är också tacksamma om ni som städar hjälper till att köra säckar, om möjligt till brännbacken.

Vi hoppas på en solig städdag där många av er kan hjälpa till!

Glad Påsk!
Styrelserna HVF/HFF


 

Vad kan du göra för Hästängsudd?
Vi behöver alla ett engagemang i våra föreningar. HVF och HFF behöver kandidater för att fylla på i våra styrelser.
 
Den gemensamma valberedningen för våra styrelser i Hästsängsudds Väg- respektive Fastighetsägarförening arbetar årligen med valberedningsarbetet inför varje årsstämman.  

För dom av oss som redan medverkat i styrelserna så vet vi att det är ett givande, intressant och ofta roligt styrelsearbete att medverka till utvecklingen av vårt fina område även om man beaktar nackdelen att det tar tid från det övriga livspusslet. Båda föreningarna har kontinuerligt arbetat med att styrelsearbetet ska bli så effektivt som möjligt för att underlätta rekrytering. Bl.a. läggs arbete mer och mer ut på underentreprenörer och enskilda medlemmar för att styrelsen i princip ska kunna träffas 5-6 gånger per år och ägna sig åt viktiga besluts- och utvecklingsfrågor utan onödig ”overhead”.

Under senare år har rekryteringen till våra styrelser i för stor utsträckning löst sig genom att flera ledamöter ställt upp på flera mandatperioder än vad som är avsikten i våra stadgar. Stadgarna syftar till att få en kontinuitet i styrelsearbetet genom överlappande mandatperioder, minska risken för att en stor del av styrelsen avgår samma år och viktigast av allt att få ett brett medlemsengagemang eftersom båda föreningarna är till för medlemmarnas gemensamma intressen.
 
Om du är intresserad (eller känner någon som kan vara det), prata med någon du känner i HFF eller HVF styrelse eller ta kontakt med någon av oss i valberedningen:
 
Anders Ingeström: 0701800800, anders@ingestrom.se
Christoffer Hybinette: 0734163600, christoffer.hybbinette@gmail.com
Peter Gustafsson 070-9137010, peter@pulmicare.com
Daniel Sterley: 0736198376, danielsterley@gmail.com
 

God fortsättning alla Hästängsuddsbor

Här kommer ett kort brev från styrelsen.

Tiden går fort, det är nytt år och förhoppningsvis går vi mot en ljusare tid på olika plan.
Här kommer lite information om kommande händelser:

OBS!! HVF årsmöte kommer troligtvis att senareläggas - Nytt datum kommmer inom kort!

Årsmöten för både HVF och HFF planeras just nu och kommer preliminärt att gå av stapeln den 28:e mars, kl. 11 resp. kl. 13 – vi ses på Idrottsplatsen/dansbanan.

Vi väljer att också denna gång hålla mötena utomhus pga. rådande läge och under former där vi tar hänsyn till smittorisken för Covid-19.
Visa respekt för varandras hälsa och håll bra avstånd! Glöm inte, kläder efter väder.

Planerat datum för städdag i området är den 17:e april mellan 10-12 – mer information kommer senare!


Ta hand om er och vårat fina område, hoppas vi ses på årsmötet!

Mvh
HFF's styrelse
 

Sommar-Sommar-Sommar 2020

Hästängsuddsbor, 

Vilken start på sommaren! Är detta inte den bästa platsen just nu med sol, saltsjön och alla fina trädgårdar!

Under städdagen (som hölls under speciella Corona-omständigheter) var det tyvärr väldigt få personer som kunde hjälpa till. Vi hoppas att vi har en annan situation nästa gång så att fler personer kan vara med.

Några medlemmar gick en runda längs våra vägar och allmänningar och plockade upp skräp. Tyvärr slängs det fortfarande förpackningar och matpåsar. Vi vill uppmana alla att ta med sig sitt skräp istället för att slänga det i naturen. Prata gärna även med era barn om detta. 

Det har kommit ny sand till stora och lilla badet. Tack till alla som hjälpte till att skyffla ut sanden.
 
Det har kommit in observationer om nedskräpning, rökning, eldning och olovligt fiske vid Bodasjön. Då allt detta är otillåtet och i vissa fall även farligt kommer vi nu att sätta upp skyltar. Om ni träffar folk som inte följer reglerna: tala gärna om för dem vad som gäller. 

Den 24/6 genomfördes HVF’s och HFF’s årsstämmor på idrottsplatsen. Protokoll från mötena kommer snart att finnas tillgängliga på vår hemsida. 

Vi har fått in flera synpunkter på olika händelser i vårt område och det finns en del saker som vi alla kan hjälpas åt med för att det ska fungera lite bättre: 
● Alla föräldrar har ansvar för deras barn. Barnen informeras att det t. ex. är inte ok att hoppa från/leka med bryggornas y-bommar. 
● Av aktuell anledning påminner vi alla hundägare om att hundarna måste hållas kopplade från och med 1 mars till och med den 20 augusti enligt “Lagen om tillsyn över hundar och katter": Läs mer på kommunens hemsida här!

Om hundarna behöver svalka sig kan ni gå till Stora Bryggan och låta de bada där. Men Stora och Lilla Badet, där det badar många barn och vuxna, ska båda vara hundfria av hygieniska skäl. 

● Rampen vid stora bryggan ska bara användas av oss Hästängsuddsbor. Frågar gärna okänt folk som lägger i sina båtar/jetski om de bor här. 
● Parkeringen vid Stora bryggan har ett fåtal (5 - 6 stycken) platser avsedda för parkering. Parkering på andra platser är inte tillåtet. Den öppna planen på vänster sida (när man tittar ut mot vattnet) ska bara användas då man ska lägga ned båtar. Kör alltså hem din bil innan du åker ut med båten. 
● Undvik parkering längs med våra vägar då vi måste säkerställa att utryckningsfordon kan komma fram i hela området.
 
Efter ett intensivt år kommer även styrelsen för HFF ta lite ledighet och återkommer i augusti.

Vi önskar er alla underbara veckor – väl mött igen i augusti! 
För HFF-styrelsen 
Irene Rieck (ordförande) 
 
NU GÖR VI ETT NYTT FÖRSÖK !
HVF & HFFs har årsmöte den 24.Juni vid idrottsplatsen /dansbanan.
Vi hoppas på fokuserade och korta möten gällande både HVF och HFF.

Vi önskar att hålla dessa möten under former som tar hänsyn till den aktuella smittorisken pga Covid-19.
Visa respekt för varandras hälsa och håll bra avstånd !

Var vänlig och registrera din närvaro via länken som du hittar på kallelsen. Detta ger oss en överblick om hur många som tänker komma och kan även hjälpa oss att förbereda röstlängd så vi slipper att alla ska hålla i samma penna.

Båda möten kommer att hållas utomhus på grund av Coronavirus !
Det finns inga sittmöjligheter på plats!
Länk till årsmöteshandlingar. HFF

Länk till årsmöteshandlingar HVF

Mvh
HFF's styrelse

Ny sand till våra badstränder

Hej kära Hästängsuddsbor,
Sommaren närmar sig med stormsteg och för allas trevnad har vi idag fått ny sand till baden för vara stränder.
Nu behöver vi er hjälp med finfördelning av högarna:
Toppen om många av er kunde ta med krattor och spadar när ni promenerar i området nu på Kristihimmelfärdshelgen.
Gå en sväng förbi Lilla eller Stora Badet och kratta ut sanden över strändernas bredd.
Kanske blir det helgens bästa nöje för barnfamiljerna?

Ett stort tack i förväg
Irene Rieck (HFFs nya ordförande)

Till er i HFF som har båtplats eller står i kö för en.

Vi behöver uppdatera den kontaktinformation vi har om er som står i kö för en båtplats eller redan hyr en båtplats. Vi vill ha ert svar senast 2020-05-31. Efter detta datum kommer kön och båtplatsregistret att uppdateras och de som inte har svarat kan komma att plockas bort. Ett separat mejl med en länk till ett formulär har skickats till den mejladress som ni har registrerat hos HFF. Om ni inte har fått något mejl , vänligen kontakta HFF via vår hemsida  så skickar vi det till önskad mejladress.

Hej kära Hästängsuddsbor,
 


Hej kära Hästängsuddsbor,


Inför sommaren 2020 har vi beställt nya Y-bommar till de bryggor där det fattas några. Vi behöver hjälp med monteringen av dessa Y-bommar och undrar nu vilka personer som kan tänka sig att hjälpa till den 25:e april med monteringen. Vänligen registrera er vilja att göra en insats i formuläret, vi behöver faktiskt veta det ganska omgående.
 
På grund av den nuvarande situationen (COVID-19) så vill vi från HFF-styrelsen samtidigt initiera den årliga städningen lite annorlunda.

Planen är att vi alla som tidigare år skall städa och kratta efter vintern på
- Idrottsplatsen
- Lilla Badet
- Stora Bryggan
- Stora Badet
- Svartgarns Bryggan
Eftersom många av oss antagligen är hemma under den här speciella våren vore det bra om vi tillsammans kunde göra Hästängsudd extra fin inför sommaren.

För att undvika samling så är dock tanken att vi inte organisera det hela, utan idén är att ni som bor nära de ovan listade platserna vid tillfälle under helgen 25-26 april hjälper till så mycket ni orkar och efter eget omdömme.

Vi från styrelsen ser till att det finns sopsäckar på de aktuella platserna senast 25 april.

Säckarna ställer ni vid vägen, kanske har någon möjlighet att ta med dem till Brännbacken.
I annat fall ser vi till att de kommer bort vid ett senare tillfälle.

Korv, ärtsoppa och punch får vi äta tillsammans vid ett senare tillfälle.

För att ha någon överblick över hur många som kommer att göra något så ber vi er som kan att registrera även detta i formuläret. https://forms.gle/s1gKuoQ4UkBmLrtX8
Vi hoppas på en solig städhelg där många av er kan hjälpa till.

Glad Påsk !
HFF-styrelse

Välkommen till årets seglarskolor

Vecka 25 och 26 samt vecka 33 (veckan innan skolstart).

Seglarskolanhss.se/anmalan

Läs mer on Grön och Blå grupp på

Seglarskolanhss.se
 

Dags att säga upp båtplats?

Dags att säga upp båtplats?
En ny båtsommar är i antågande och förberedelserna för denna pågår för fullt. En av förberedelserna är att gå igenom båtplatskölistan och erbjuda köande en båtplats. För att detta ska vara möjligt måste det dock finnas lediga båtplatser.  Vi vill därför uppmana er som för närvarande hyr båtplats och redan nu vet att ni inte kommer att behålla båtplatsen säsongen 2020 att anmäla detta här. Gör detta så snart som möjligt då det underlättar vår planering av båtplatser inför säsongen.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Tomtevandringen uteblir.

Denna Jul har vi tyvärr inte lyckats hitta någon tomte bland medlemmarna så tomtevandringen kommer därför inte att bli av.
Tråkigt framför allt för barnen i området. Men vi får hoppas att det finns en extra utvilad tomte till nästa Jul.

Novemberbrev från Styrelsen
 
Vad tiden går fort, det nalkas mot jul och dess förberedelser. En sådan är den
årliga tomtevandringen som brukar arrangeras av HFF styrelse. I år har dock
vår tomte ledigt och vi söker just nu efter en vikarie. I fjol kom 40 barn med 31 önskelistor
och många är förmodligen förväntningsfulla redan nu så vi vill gärna få till en tomtevandring 
även i år och siktar på c:a en timme antingen 14 eller 15 december kl.16-17.
Tillbehör som marschaller/skumtomtar/pepparkakor köps in av styrelsen.
Om ni känner någon eller själva kan tänka er att ställa upp så hör av er till styrelsen senast
24 November. Det är kul om vi kan hålla igång traditionerna.
Under hösten har styrelsen arbetat med framtidsgruppen för att ta fram möjliga lösningar på hur man skall kunna säkra HFF och HVF styrelse arbete framöver. Nästa möte är planerat den 4 December då HVF och HFF styrelser träffar framtidsgruppen tillsammans.
Status just nu för HFF styrelse är att två stycken ledamöter lämnade styrelsen i förtid.
Därför söker vi nu ytterligare två ordinarie ledamöter samt tre stycken suppleanter till nästa period.
Det behövs en ny kassör, en vice-ordförande och en person som vill engagera sig i att öka
kommunikatiosflödet något med bild och text / medier via hemsida, brev och sociala kanaler.
Hör gärna av er till oss om ni är intresserad av att vara med eller vill veta mer om vad vi gör.
Vi skulle även vilja passa på och informera att även om medlemskapet i HFF är frivilligt
vill vi uppmuntra alla Hästängsuddsbor att gå med i föreningen. Er medverkan och
årsbidrag stödjer områdets trevliga aktiviteter (t.ex. midsommarfirande, tomtevandring) och den
gemensamma förvaltning av våra bryggor, stränder och allmänningar.
Vi skulle även än en gång vilja passa på att tacka familjerna som arrangerade midsommar firandet.
Se nedan bild från midsommarafton en fantastisk dag att minnas och se fram emot i höst och vinter
mörkret.

Kära medlemmar i Hästängsudds vägförening 

Vi har den senare tiden kontaktats av många medlemmar som är oroliga över utvecklingen i området. Det gäller främst en känsla av överexploatering och en förtätning långt över vad som ryms inom ramen för detaljplanen. Vid stämman berättade styrelsen om de möten med kommunen som ägt rum där vi kunde meddela att kommunen tyvärr inte har medel att agera.

Vid kontakt med andra vägföreningar i länet som upplever samma problematik har man valt att överklaga sökta bygglov som innebär exploatering på det vis som nu sker hos oss. Vi har i styrelsen baserat på vad som anges i detaljplanen fattat beslut om att börja tillämpa samma metoder som andra föreningar. Dvs, är det uppenbart att syftet i bygglovshandlingarna strider mot det verkliga syftet, kommer vi att överklaga dessa.

Hästängsudd är ett område dit alla skall känna sig välkomna, syftet med det här brevet är att hindra en utveckling som är i strid med områdets visioner och den beslutade detaljplanen. De som nu bor i de redan etablerade bostadsrätterna i området ska känna sig lika varmt välkomna som alla andra.
Får du som medlem, information som tyder på att det är en exploatering på gång, kontakta styrelsen genom formuläret på hemsidan så att vi kan vidta åtgärder. Går du som medlem i tankar att sälja din fastighet, säkerställ att köparen inte har för avsikt att exploatera marken och till sist, är du exploatör, välj ett annat område att exploatera.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Uppdatering av hur det går med projektet"Bananen".

Hej alla Hästängsuddsbor.
Här kommer en liten uppdatering av hur det går med projektet"Bananen".
Det som beslutades på stämman var att vi skulle ta över huvudmannaskapet av Bananen. För att undvika förvaltningskostnader som är ganska höga var det viktigt att handlingarna inkom till kommunen under 2018 och så skedde.
Under det möte som hölls i mellan kommunen och vägföreningens representanter tydliggjordes det att, för att kommunen skulle vara villiga att inleda arbetet för enskilt huvudmannaskap, var vägföreningen tvungen att följa den klubbade detaljplanen. Konsekvensen av det var att vi var tvungna att lägga till ett område vid Landåvägen, Lilla badet. Området ägs av Skåvsjöholm men ska enligt detaljplanen ligga under områdets huvudmannaskap. Vägföreningens representanter ställde följande frågor gällande detta;
Är Skåvsjöholm vidtalade?
Ja
Finns det någon risk för oss i och med detta?
Teoretiskt kan föreningen tvingas till köp av marken men det är mycket osannolikt.
Vad skulle ett det kosta?
Symbolisk summa då marken inte är byggbar och endast användbar som gemensam mark.
Kan denna mark vid ett senare tillfälle brytas ur ansökan om vi så väljer det?
Ja men då stoppar vi också handläggningen av området "Bananen". Dessutom åker vägföreningen då på ordinarie förvaltningskostnad.
Kan vi vägra att ta med området.
Kommunen kommer i slutändan tvinga in denna ändring då det följer detaljplanen.
Med ovan nämnda så beslutades att lägga in även detta lilla område, då det inte gick att kringgå, samt att på så sätt undvika förvaltningskostnader.
 
Handläggningstiden för huvudmannaskapet uppskattades från kommunens sida kring fem år.
 
Omfattande arbete har nu utförts av vägföreningen och familjen Dahlstrand ,som arrenderar mark för hästhagarna, för att skapa trivsamma stråk och grönytor. Vi kan med förtjusning konstatera att det är uppskattat och att fler och fler börjar söka sig ut på fälten för diverse aktiviteter.
 
För att bevara mångfalden av örter och blommor för bin och fjärilar har ett stort område endast slagits.
  

Med vänlig hälsning
Vägföreningen.
 

Nya Svartgarnsbryggan på plats

Nya Svartgarnsbryggan på plats
Den nya Svartgarnsbryggan med tillhörande Y-bommar är nu på plats. Från styrelsen vill vi passa på att tacka alla medlemmar som ställde upp och hjälpte till med arbetet. Vi var 15-20 personer som hjälptes åt under lördagen. Det var mycket arbete men till slut lyckades vi få alla Y-bommar på plats.
 
I samband med att den gamla bryggan plockades bort togs ett antal bojar upp. Ni som vill ha tillbaka er boj ombeds att hämta den senast helgen 25-26 maj. Därefter kommer vi att köra iväg sakerna till tippen.
 
Då fördelningen av båtplatsstorlekar blev något annorlunda jämfört med den gamla bryggan kan det för en del av er innebära att ni får ett nytt båtplatsnummer och ny båtplatsstorlek. Information om detta kommer med fakturan.
 
Mvh
Conny Larsson
Brygg- och båtplatsansvarig HFF

Montering av Y-bommar på Svartgarnsbryggan.

Den nya Svartgarnsbryggan är på plats och nu är det dags att montera Y-bommarna. Y-bommarna levereras under fredagen (17/5) med kranbil. Det kommer att finnas personer på plats för att ta emot dem. Under lördag och söndag (18-19/5) ska Y-bommarna monteras på bryggan. Eventuellt hinner vi klart med allt arbete under lördagen. För detta behövs er hjälp då det är en hel del arbete med att få allt på plats. Vi ska också snygga till runt bryggan och bära bort diverse saker som ska slängas.
 
Vi träffas klockan 10:00 på lördag. Ta med skruvdragare (laddade och med extra batterier), skiftnycklar och allt som kan tänkas behövas för arbetet.
 
Vad gäller båtplatserna har mixen av de olika storlekarna ändrats något. För vissa av er kommer detta innebära att ni får nya nummer för er båtplats. Justeringar kan komma att ske innan de nya båtplatsnumren skickas ut för respektive person. Vänta med att lägga ner er båt tills dess att ni vet vilket båtplatsnummer ni har.
 
Mvh
Conny Larsson
Brygg- och båtplatsansvarig HFF

Glöm ej HFF städdag 4 maj kl 10.00, korv/ärtsoppa ca 12.30!
 

Hästängsudds historia

Ingwor Ahlström forskar om Hästängsudds historia. Hon tar gärna emot personliga vardagsberättelser om Hästängsudd. Därför är medlemmarna välkomna att ta kontakt med Ingwor via mejl: ingwor13@gmail.com

Vårstädning 4/5

Hästängsudds Fastighetsförening, HFF
Den 30 Mars var årets stämma där verksamheten presenterades. Se, Protokoll från Årstämman.
Vad vi kan se är att det blir färre och färre på våra årsmöten samt engagerar sig i olika aktivteter. Detta kan bero på att inte alla känner till att HFF finns eller vad HFF ansvarar för.
Hästängsudds Fastighetägarförening äger och förvaltar markområden för brygganläggningar, idrottsplats, lekplats, tre badstränder och grönområden.
Medlemskap i HFF är obligatoriskt om man vill ha båtplats, i annat fall är medlemskapet frivilligt .
Vi ser gärna att så många som möjligt blir medlem för att vi ska kunna underhålla och utveckla området som kommer alla till del.
För att få svar på vad alla kan tänkas hjälpa till med ser vi gärna att ni svarar på denna Enkät senast den 16 April.
Viktiga datum
Vårstädning 4 Maj Förutom det vanliga att städa vid de olika baden och idrottsplatsen så är fokus att få bort brädor från renovering av bryggan och rishög vid Stora badet. Ni som har ta gärna med kärror/fyrhjulingar för att det skall bli lättare att forsla bort. Y-bommar skall skruvas bort vid Svartgarnsbryggan det är därför viktigt att de som har båtplats där hjälper till med den aktiviteten. Efter städningen blir det korv och ärtsoppa för alla på Idrottsplatsen.
Midsommar 21 Juni Alltid en trevlig tillställning på Hästängsudd. Vi önskar nu att någon eller några familjer kan ta ansvar för kiosken under denna dag. Kontakta HFF styrelse eller markera i Enkäten.
QR för Enkäten Vår Hälsningar Styrelsen, HFF
 

Föreningsstämman kommer att ske 30 mars 2019 kl 12.00 på Skåvsjöholms kursgård. Välkomna! 
Här hittar ni dokument gällande HFF föreningsstämma 2019

Här hittar ni dokument gällande HVF föreningsstämma 2019

Föreningen söker ungdomar (minst 13 år)
som mot ersättning vill hjälpa till med gräsklippning. Familjen behöver ge stöd när det gäller inköp av t.ex. bensin. 
kostnader ersätts, om någon är behändig även med mindre skötsel av maskinen.
 
Vi söker 2-3 familjer
som tillsammans vill ta hand om caféet/kiosken och fiskdam vid midsommar.
Barn i åldern kring 10-12 kanske kan tjäna en liten peng, vuxna gör det för föreningen.
Musiken är ordnad.

V25 och 26 samt vecka 33 (veckan innan skolstart).
Klubb HSS, klubben för de som vill stödja vår verksamhet med insatser eller
ekonomiskt bidrag. Insatsen eller bidraget för privatperson är 1 500:- och för
företag 2 500:-.
www.seglarskolanhss.se/klubb-hss
Bli medlem och stöd vår verksamhet. Medlemskapet kostar 200:-/år och du
sätter in pengarna på PG 45 71 85-7.
Innebär bl.a. att du som medlem får låna båt för en tur på fjärden utanför Stora Bryggan.
Med hopp om en underbar sommar 2019 önskar vi er alla välkomna till HSS Seglarskola
Kontakt mailto:info@seglarskolanhss.se
(göra söderstam, 0705-317151)

 

HVF och HFF hälsar efter stormen att våran fokus  i första hand ligger på fria vägar och inrapportering av fallna ledningar. 
 
Det finns just nu begränsade resurser vad gäller skogsarbetare.
Riskträd som riskerar falla på hus/egendom/vägar eller kan skada personer utanför skogen och ev de viktigaste skogspassagerna prioriteras.
 
Den som vistas i våra skoger gör detta alltid på eget ansvar och bör vara medveten om att det just nu finns en höjd risk och man måste hela tiden vara observant.
Uppröjning av fallna träd i skogen kommer inte ske förrän till våren.
 
Prata med era barn och ungdomar om riskarna och att man under alla omständigheter bör hålla sig långt borta från fallna träd och deras rötter !

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv