Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter

Ny sand till våra badstränder

Hej kära Hästängsuddsbor,
Sommaren närmar sig med stormsteg och för allas trevnad har vi idag fått ny sand till baden för vara stränder.
Nu behöver vi er hjälp med finfördelning av högarna:
Toppen om många av er kunde ta med krattor och spadar när ni promenerar i området nu på Kristihimmelfärdshelgen.
Gå en sväng förbi Lilla eller Stora Badet och kratta ut sanden över strändernas bredd.
Kanske blir det helgens bästa nöje för barnfamiljerna?

Ett stort tack i förväg
Irene Rieck (HFFs nya ordförande)

Till er i HFF som har båtplats eller står i kö för en.

Vi behöver uppdatera den kontaktinformation vi har om er som står i kö för en båtplats eller redan hyr en båtplats. Vi vill ha ert svar senast 2020-05-31. Efter detta datum kommer kön och båtplatsregistret att uppdateras och de som inte har svarat kan komma att plockas bort. Ett separat mejl med en länk till ett formulär har skickats till den mejladress som ni har registrerat hos HFF. Om ni inte har fått något mejl , vänligen kontakta HFF via vår hemsida  så skickar vi det till önskad mejladress.

Hej kära Hästängsuddsbor,
 


Hej kära Hästängsuddsbor,


Inför sommaren 2020 har vi beställt nya Y-bommar till de bryggor där det fattas några. Vi behöver hjälp med monteringen av dessa Y-bommar och undrar nu vilka personer som kan tänka sig att hjälpa till den 25:e april med monteringen. Vänligen registrera er vilja att göra en insats i formuläret, vi behöver faktiskt veta det ganska omgående.
 
På grund av den nuvarande situationen (COVID-19) så vill vi från HFF-styrelsen samtidigt initiera den årliga städningen lite annorlunda.

Planen är att vi alla som tidigare år skall städa och kratta efter vintern på
- Idrottsplatsen
- Lilla Badet
- Stora Bryggan
- Stora Badet
- Svartgarns Bryggan
Eftersom många av oss antagligen är hemma under den här speciella våren vore det bra om vi tillsammans kunde göra Hästängsudd extra fin inför sommaren.

För att undvika samling så är dock tanken att vi inte organisera det hela, utan idén är att ni som bor nära de ovan listade platserna vid tillfälle under helgen 25-26 april hjälper till så mycket ni orkar och efter eget omdömme.

Vi från styrelsen ser till att det finns sopsäckar på de aktuella platserna senast 25 april.

Säckarna ställer ni vid vägen, kanske har någon möjlighet att ta med dem till Brännbacken.
I annat fall ser vi till att de kommer bort vid ett senare tillfälle.

Korv, ärtsoppa och punch får vi äta tillsammans vid ett senare tillfälle.

För att ha någon överblick över hur många som kommer att göra något så ber vi er som kan att registrera även detta i formuläret. https://forms.gle/s1gKuoQ4UkBmLrtX8
Vi hoppas på en solig städhelg där många av er kan hjälpa till.

Glad Påsk !
HFF-styrelse

HFF Årsmöte inställt


Hej alla HFF-medlemmar,
På grund av den aktuella situationen och begränsningen till max 50 personer kan vi i nuläget inte genomföra det planerade årsmötet.
För att kunna hålla igång verksamheten arbetar vi nu under premissen att det budgetförslaget för 2020 som publicerades tillsammans med övriga underlag till årsmötet också kommer att godkännas av stämman när det igen blir möjligt att hålla en sådan samling.
Särskilt vill vi uppmärksamma er på att styrelsen enhälligt står bakom den omförrättning som har ansökts om under 2018. Vi står också innehållsmässigt väldigt positiva inför de eventuella tillägg som vägföreningen nu kan göra, vilka inte berör HFF ekonomiskt men som säkrar stora naturområden i vårt område.
En ny vändning är att Lantmäteriet på ett möte muntligen informerat om att vi tyvärr måste räkna med en betydligt högre förrättningskostnad än vårt tidigare antagande, det slutgiltiga beloppet är dock inte fastställt innan Lantmäteriets arbeten är avslutade.
Det finns finansiella reserver inom HFF och därför anser vi inte att en ökad engångskostnad utgör tillräckliga skäl att ifrågasätta hela processen som båda stämmorna vid årsmöten 2018 redan fattat principiella beslut om.
Därför har vi avsatt 200.000kr i årets budget vilket med all sannolikhet kommer att täcka HFFs maximala andel av kostnaden. Viktiga synpunkter gällande denna kostnad ombeds lämnas in skriftligen (går bra att lägga i brevlådan) eller via mejl, senast 6/4, kl 24.00. Får vi inte in ett relevant antal kritiska svar så låter vi Lantmäteriet påbörja sitt arbete som planerat.
Den förra året valda styrelsen fortsätter sitt arbete tills ett nytt val kan genomföras. Vi försöker dock redan nu att involvera de nya kandidaterna i styrelsearbetet för en smidig övergång.
Nu önskar vi er alla soliga dagar.
Mvh,
HFF-styrelsen

 

HVF årsmöte inställt

HVF årsmöte är inställt på grund av situationen med Corona.
Mer info kommer på hemsidan.
Kallelse till ny stämma skickas så snart det är praktiskt möjligt.
Med vänlig hälsning styrelsen HVF

 

Årsmöte HFF 2020

OBSERVERA ÄNDRAD TID !
HFFs årsmöte den 1.april kommer att ske i direkt anslutning till ett förkortat HVF årsmöte.
HFFs förväntade starttid blir därför c:a 19:45 vid Skåvsjöholms kursgård.
Båda möten kommer att hållas utomhus på grund av Coronavirus !
Ett viktigt skäl till varför vi inte vill ställa in stämman är att båda föreningarna behöver
budgetbeslut från årsstämma för att under 2020 kunna genomföra en omförättning beslutad
vid årstämman 2018. Lantmäteriet vill påbörja sin utredning redan under april månad.

Länk till handlingar till årsmötet. 
​​​​​​​

Handlingar & uppdaterad information om genomförande av ordinarie årsttämmor för HVF & HFF samt extra årsstämma för HVF 1a april 2020 kl 19.00

Handlingar & uppdaterad information om genomförande av ordinarie årsttämmor för HVF & HFF samt extra årsstämma för HVF 1a april 2020 kl 19.00 (länk till Handlingar & uppdaterad information)
 
För att säkra framdriften i föreningarnas arbete under 2020, men med hänsyn tagen till COVID 19 smittorisker, har styrelserna beslutat genomföra stämmorna som planerat men utomhus istället för inomhus. Under dessa omständigheter så måste vi på rimligt sätt anpassa formatet för stämman. Endast beslutspunkter kommer särskilt att avhandlas för att kunna genomföra stämmorna på så smidigt och effektivt sätt som möjligt (målsättning max 25-30 min per stämma total tidsåtgång ca 1 timma och 15 min med extra stämma HVF). Årsredovisning, Revisionsberättelse och Verksamhetsberättelse kommer inte särskilt att presenteras. Medlemmarna bereds på hemsidan tillfälle att ta del av dessa handlingarna och sedan per e-post eller genom kontaktformuläret på hemsidan komma med frågor till styrelserna för att på så vis kunna förbereda svar på eventuella frågor. På stämman kan vi sedan formellt betrakta dessa som framlagda och presenterade innan mötet och vi kan därmed fokusera på de frågor som kräver beslut och omröstning på stämman, tex budget, stadgeändring, samt val av och ersättning till styrelserna. Samtliga beslutsförslag kommer också att finnas tillgängliga på hemsidan före stämman. Högtalaranläggning kommer att finnas för att vi ska kunna höra utan att stå för nära varandra mht läget.
 
Vi rekommenderar också att personer i riskgrupper för COVID 19 viruset lämnar fullmakt till någon annan medlem och/eller söker svar på eventuella frågor och funderingar per e-post.
Styrelserna kommer att ha ett antal utskrivna exemplar av de handlingar som ligger till grund för beslut men rekommenderar att man tar med en egen utskrift, egen penna för upprättandet av röstlängd, att man tar på sig kläder anpassade efter väderlek, håller avstånd till varandra, tänker på sin handhygien och stannar hemma om man visar några symptom. Kaffe och smörgås kommer ej att serveras.
 
De senaste veckorna har det hänt väldigt mycket i år vardag, både med COVID 19 och med saker som direkt rör föreningarnas verksamhet, genomförandet av årsstämma och framtid. Efter att kallelsen till ordinarie årsstämma skickades ut började Lantmäteriet handläggning av den sk bananen frågan samtidigt som fler uttalanden från både kommunen och Lantmäteriet skapade en hel del frågetecken. Med anledning av detta skickades det den 11e mars ut en kallelse till extrastämma.
Eftersom Skåvsjöholsms konferens senare lät meddela att vi inte längre kunde genomföra mötet som planerat hos dem ställdes allt återigen på ända. Allt detta har inneburit att delar av styrelserna den senaste tiden har fått arbetat många och långa kvällar med att komma till den punkt vi nu är. Vi hoppas därför att våra medlemmar har överseende med att materialet inför stämmorna har publicerats i senaste laget och att vi under stämmorna kan försöka hålla oss till konstruktiva, respektfulla och effektiva dialoger kring de frågor där vi avser fatta beslut.
 
Väl mött
Styrelserna
 

Den gemensamma valberedningen för våra styrelser i Hästsängsudds Väg- respektive Fastighetsägarförening är nu inne i slutspurten inför årsstämman den 1/4.  Vi har mötts av ett stort intresse för att hjälpa till från fler än 15 medlemmar, men tyvärr har alltför många som visat intresse slutat med ”inte i år, men kanske senare”. För de 6 platser som vi måste tillsätta i år har vi så här långt tyvärr bara lyckats halvvägs. Vi behöver därför ytterligare en person till styrelsen i HFF och ytterligare två personer till HVF.

Det har under flera år varit svårt att få tillräckligt stort engagemang från våra medlemmar att ställa upp i våra styrelser. För dom av oss som redan medverkat i styrelserna så vet vi att det är ett givande, intressant och ofta roligt styrelsearbete att medverka till utvecklingen av vårt fina område även om man beaktar nackdelen att det tar tid från det övriga livspusslet. Båda föreningarna har därför kontinuerligt arbetat med att styrelsearbetet ska bli så effektivt som möjligt för att underlätta rekrytering. Bla läggs arbete mer och mer ut på underentreprenörer och enskilda medlemmar för att styrelsen i princip ska kunna träffas 5-6 gånger per år och ägna sig åt viktiga besluts- och utvecklingsfrågor utan onödig ”overhead”. Inför kommande år utvecklas detta vidare tillsammans med arvodesförbättringar.
 
Om du är intresserad (eller känner någon som kan vara det), ta kontakt med någon av oss i valberedningen:
 
Anders Ingeström: 0701800800, anders@ingestrom.se

Välkommen till årets seglarskolor

Vecka 25 och 26 samt vecka 33 (veckan innan skolstart).

Seglarskolanhss.se/anmalan

Läs mer on Grön och Blå grupp på

Seglarskolanhss.se
 

Dags att säga upp båtplats?

Dags att säga upp båtplats?
En ny båtsommar är i antågande och förberedelserna för denna pågår för fullt. En av förberedelserna är att gå igenom båtplatskölistan och erbjuda köande en båtplats. För att detta ska vara möjligt måste det dock finnas lediga båtplatser.  Vi vill därför uppmana er som för närvarande hyr båtplats och redan nu vet att ni inte kommer att behålla båtplatsen säsongen 2020 att anmäla detta här. Gör detta så snart som möjligt då det underlättar vår planering av båtplatser inför säsongen.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Tomtevandringen uteblir.

Denna Jul har vi tyvärr inte lyckats hitta någon tomte bland medlemmarna så tomtevandringen kommer därför inte att bli av.
Tråkigt framför allt för barnen i området. Men vi får hoppas att det finns en extra utvilad tomte till nästa Jul.

Novemberbrev från Styrelsen
 
Vad tiden går fort, det nalkas mot jul och dess förberedelser. En sådan är den
årliga tomtevandringen som brukar arrangeras av HFF styrelse. I år har dock
vår tomte ledigt och vi söker just nu efter en vikarie. I fjol kom 40 barn med 31 önskelistor
och många är förmodligen förväntningsfulla redan nu så vi vill gärna få till en tomtevandring 
även i år och siktar på c:a en timme antingen 14 eller 15 december kl.16-17.
Tillbehör som marschaller/skumtomtar/pepparkakor köps in av styrelsen.
Om ni känner någon eller själva kan tänka er att ställa upp så hör av er till styrelsen senast
24 November. Det är kul om vi kan hålla igång traditionerna.
Under hösten har styrelsen arbetat med framtidsgruppen för att ta fram möjliga lösningar
på hur man skall kunna säkra HFF ovh HVF styrelse arbete framöver. Nästa möte är
planerat den 4 December då HVF och HFF styrelser träffar framtidsgruppen tillsammans.
Status just nu för HFF styrelse är att två stycken ledamöter lämnade styrelsen i förtid.
Därför söker vi nu ytterligare två ordinarie ledamöter samt tre stycken suppleanter till nästa period.
Det behövs en ny kassör, en vice-ordförande och en person som vill engagera sig i att öka
kommunikatiosflödet något med bild och text / medier via hemsida, brev och sociala kanaler.
Hör gärna av er till oss om ni är intresserad av att vara med eller vill veta mer om vad vi gör.
Vi skulle även vilja passa på och informera att även om medlemskapet i HFF är frivilligt
vill vi uppmuntra alla Hästängsuddsbor att gå med i föreningen. Er medverkan och
årsbidrag stödjer områdets trevliga aktiviteter (t.ex. midsommarfirande, tomtevandring) och den
gemensamma förvaltning av våra bryggor, stränder och allmänningar.
Vi skulle även än en gång vilja passa på att tacka familjerna som arrangerade midsommar firandet.
Se nedan bild från midsommarafton en fantastisk dag att minnas och se fram emot i höst och vinter
mörkret.

Kära medlemmar i Hästängsudds vägförening 

Vi har den senare tiden kontaktats av många medlemmar som är oroliga över utvecklingen i området. Det gäller främst en känsla av överexploatering och en förtätning långt över vad som ryms inom ramen för detaljplanen. Vid stämman berättade styrelsen om de möten med kommunen som ägt rum där vi kunde meddela att kommunen tyvärr inte har medel att agera.

Vid kontakt med andra vägföreningar i länet som upplever samma problematik har man valt att överklaga sökta bygglov som innebär exploatering på det vis som nu sker hos oss. Vi har i styrelsen baserat på vad som anges i detaljplanen fattat beslut om att börja tillämpa samma metoder som andra föreningar. Dvs, är det uppenbart att syftet i bygglovshandlingarna strider mot det verkliga syftet, kommer vi att överklaga dessa.

Hästängsudd är ett område dit alla skall känna sig välkomna, syftet med det här brevet är att hindra en utveckling som är i strid med områdets visioner och den beslutade detaljplanen. De som nu bor i de redan etablerade bostadsrätterna i området ska känna sig lika varmt välkomna som alla andra.
Får du som medlem, information som tyder på att det är en exploatering på gång, kontakta styrelsen genom formuläret på hemsidan så att vi kan vidta åtgärder. Går du som medlem i tankar att sälja din fastighet, säkerställ att köparen inte har för avsikt att exploatera marken och till sist, är du exploatör, välj ett annat område att exploatera.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen

Uppdatering av hur det går med projektet"Bananen".

Hej alla Hästängsuddsbor.
Här kommer en liten uppdatering av hur det går med projektet"Bananen".
Det som beslutades på stämman var att vi skulle ta över huvudmannaskapet av Bananen. För att undvika förvaltningskostnader som är ganska höga var det viktigt att handlingarna inkom till kommunen under 2018 och så skedde.
Under det möte som hölls i mellan kommunen och vägföreningens representanter tydliggjordes det att, för att kommunen skulle vara villiga att inleda arbetet för enskilt huvudmannaskap, var vägföreningen tvungen att följa den klubbade detaljplanen. Konsekvensen av det var att vi var tvungna att lägga till ett område vid Landåvägen, Lilla badet. Området ägs av Skåvsjöholm men ska enligt detaljplanen ligga under områdets huvudmannaskap. Vägföreningens representanter ställde följande frågor gällande detta;
Är Skåvsjöholm vidtalade?
Ja
Finns det någon risk för oss i och med detta?
Teoretiskt kan föreningen tvingas till köp av marken men det är mycket osannolikt.
Vad skulle ett det kosta?
Symbolisk summa då marken inte är byggbar och endast användbar som gemensam mark.
Kan denna mark vid ett senare tillfälle brytas ur ansökan om vi så väljer det?
Ja men då stoppar vi också handläggningen av området "Bananen". Dessutom åker vägföreningen då på ordinarie förvaltningskostnad.
Kan vi vägra att ta med området.
Kommunen kommer i slutändan tvinga in denna ändring då det följer detaljplanen.
Med ovan nämnda så beslutades att lägga in även detta lilla område, då det inte gick att kringgå, samt att på så sätt undvika förvaltningskostnader.
 
Handläggningstiden för huvudmannaskapet uppskattades från kommunens sida kring fem år.
 
Omfattande arbete har nu utförts av vägföreningen och familjen Dahlstrand ,som arrenderar mark för hästhagarna, för att skapa trivsamma stråk och grönytor. Vi kan med förtjusning konstatera att det är uppskattat och att fler och fler börjar söka sig ut på fälten för diverse aktiviteter.
 
För att bevara mångfalden av örter och blommor för bin och fjärilar har ett stort område endast slagits.
  

Med vänlig hälsning
Vägföreningen.
 

Nya Svartgarnsbryggan på plats

Nya Svartgarnsbryggan på plats
Den nya Svartgarnsbryggan med tillhörande Y-bommar är nu på plats. Från styrelsen vill vi passa på att tacka alla medlemmar som ställde upp och hjälpte till med arbetet. Vi var 15-20 personer som hjälptes åt under lördagen. Det var mycket arbete men till slut lyckades vi få alla Y-bommar på plats.
 
I samband med att den gamla bryggan plockades bort togs ett antal bojar upp. Ni som vill ha tillbaka er boj ombeds att hämta den senast helgen 25-26 maj. Därefter kommer vi att köra iväg sakerna till tippen.
 
Då fördelningen av båtplatsstorlekar blev något annorlunda jämfört med den gamla bryggan kan det för en del av er innebära att ni får ett nytt båtplatsnummer och ny båtplatsstorlek. Information om detta kommer med fakturan.
 
Mvh
Conny Larsson
Brygg- och båtplatsansvarig HFF

Montering av Y-bommar på Svartgarnsbryggan.

Den nya Svartgarnsbryggan är på plats och nu är det dags att montera Y-bommarna. Y-bommarna levereras under fredagen (17/5) med kranbil. Det kommer att finnas personer på plats för att ta emot dem. Under lördag och söndag (18-19/5) ska Y-bommarna monteras på bryggan. Eventuellt hinner vi klart med allt arbete under lördagen. För detta behövs er hjälp då det är en hel del arbete med att få allt på plats. Vi ska också snygga till runt bryggan och bära bort diverse saker som ska slängas.
 
Vi träffas klockan 10:00 på lördag. Ta med skruvdragare (laddade och med extra batterier), skiftnycklar och allt som kan tänkas behövas för arbetet.
 
Vad gäller båtplatserna har mixen av de olika storlekarna ändrats något. För vissa av er kommer detta innebära att ni får nya nummer för er båtplats. Justeringar kan komma att ske innan de nya båtplatsnumren skickas ut för respektive person. Vänta med att lägga ner er båt tills dess att ni vet vilket båtplatsnummer ni har.
 
Mvh
Conny Larsson
Brygg- och båtplatsansvarig HFF

Glöm ej HFF städdag 4 maj kl 10.00, korv/ärtsoppa ca 12.30!
 

Hästängsudds historia

Ingwor Ahlström forskar om Hästängsudds historia. Hon tar gärna emot personliga vardagsberättelser om Hästängsudd. Därför är medlemmarna välkomna att ta kontakt med Ingwor via mejl: ingwor13@gmail.com

Vårstädning 4/5

Hästängsudds Fastighetsförening, HFF
Den 30 Mars var årets stämma där verksamheten presenterades. Se, Protokoll från Årstämman.
Vad vi kan se är att det blir färre och färre på våra årsmöten samt engagerar sig i olika aktivteter. Detta kan bero på att inte alla känner till att HFF finns eller vad HFF ansvarar för.
Hästängsudds Fastighetägarförening äger och förvaltar markområden för brygganläggningar, idrottsplats, lekplats, tre badstränder och grönområden.
Medlemskap i HFF är obligatoriskt om man vill ha båtplats, i annat fall är medlemskapet frivilligt .
Vi ser gärna att så många som möjligt blir medlem för att vi ska kunna underhålla och utveckla området som kommer alla till del.
För att få svar på vad alla kan tänkas hjälpa till med ser vi gärna att ni svarar på denna Enkät senast den 16 April.
Viktiga datum
Vårstädning 4 Maj Förutom det vanliga att städa vid de olika baden och idrottsplatsen så är fokus att få bort brädor från renovering av bryggan och rishög vid Stora badet. Ni som har ta gärna med kärror/fyrhjulingar för att det skall bli lättare att forsla bort. Y-bommar skall skruvas bort vid Svartgarnsbryggan det är därför viktigt att de som har båtplats där hjälper till med den aktiviteten. Efter städningen blir det korv och ärtsoppa för alla på Idrottsplatsen.
Midsommar 21 Juni Alltid en trevlig tillställning på Hästängsudd. Vi önskar nu att någon eller några familjer kan ta ansvar för kiosken under denna dag. Kontakta HFF styrelse eller markera i Enkäten.
QR för Enkäten Vår Hälsningar Styrelsen, HFF
 

Föreningsstämman kommer att ske 30 mars 2019 kl 12.00 på Skåvsjöholms kursgård. Välkomna! 
Här hittar ni dokument gällande HFF föreningsstämma 2019

Här hittar ni dokument gällande HVF föreningsstämma 2019

Föreningen söker ungdomar (minst 13 år)
som mot ersättning vill hjälpa till med gräsklippning. Familjen behöver ge stöd när det gäller inköp av t.ex. bensin. 
kostnader ersätts, om någon är behändig även med mindre skötsel av maskinen.
 
Vi söker 2-3 familjer
som tillsammans vill ta hand om caféet/kiosken och fiskdam vid midsommar.
Barn i åldern kring 10-12 kanske kan tjäna en liten peng, vuxna gör det för föreningen.
Musiken är ordnad.

V25 och 26 samt vecka 33 (veckan innan skolstart).
Klubb HSS, klubben för de som vill stödja vår verksamhet med insatser eller
ekonomiskt bidrag. Insatsen eller bidraget för privatperson är 1 500:- och för
företag 2 500:-.
www.seglarskolanhss.se/klubb-hss
Bli medlem och stöd vår verksamhet. Medlemskapet kostar 200:-/år och du
sätter in pengarna på PG 45 71 85-7.
Innebär bl.a. att du som medlem får låna båt för en tur på fjärden utanför Stora Bryggan.
Med hopp om en underbar sommar 2019 önskar vi er alla välkomna till HSS Seglarskola
Kontakt mailto:info@seglarskolanhss.se
(göra söderstam, 0705-317151)

 

HVF och HFF hälsar efter stormen att våran fokus  i första hand ligger på fria vägar och inrapportering av fallna ledningar. 
 
Det finns just nu begränsade resurser vad gäller skogsarbetare.
Riskträd som riskerar falla på hus/egendom/vägar eller kan skada personer utanför skogen och ev de viktigaste skogspassagerna prioriteras.
 
Den som vistas i våra skoger gör detta alltid på eget ansvar och bör vara medveten om att det just nu finns en höjd risk och man måste hela tiden vara observant.
Uppröjning av fallna träd i skogen kommer inte ske förrän till våren.
 
Prata med era barn och ungdomar om riskarna och att man under alla omständigheter bör hålla sig långt borta från fallna träd och deras rötter !

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv