Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter

Hästängsudds historia

Ingwor Ahlström forskar om Hästängsudds historia. Hon tar gärna emot personliga vardagsberättelser om Hästängsudd. Därför är medlemmarna välkomna att ta kontakt med Ingwor via mejl: ingwor13@gmail.com

Vårstädning 4/5

Hästängsudds Fastighetsförening, HFF
Den 30 Mars var årets stämma där verksamheten presenterades. Se, Protokoll från Årstämman.
Vad vi kan se är att det blir färre och färre på våra årsmöten samt engagerar sig i olika aktivteter. Detta kan bero på att inte alla känner till att HFF finns eller vad HFF ansvarar för.
Hästängsudds Fastighetägarförening äger och förvaltar markområden för brygganläggningar, idrottsplats, lekplats, tre badstränder och grönområden.
Medlemskap i HFF är obligatoriskt om man vill ha båtplats, i annat fall är medlemskapet frivilligt .
Vi ser gärna att så många som möjligt blir medlem för att vi ska kunna underhålla och utveckla området som kommer alla till del.
För att få svar på vad alla kan tänkas hjälpa till med ser vi gärna att ni svarar på denna Enkät senast den 16 April.
Viktiga datum
Vårstädning 4 Maj Förutom det vanliga att städa vid de olika baden och idrottsplatsen så är fokus att få bort brädor från renovering av bryggan och rishög vid Stora badet. Ni som har ta gärna med kärror/fyrhjulingar för att det skall bli lättare att forsla bort. Y-bommar skall skruvas bort vid Svartgarnsbryggan det är därför viktigt att de som har båtplats där hjälper till med den aktiviteten. Efter städningen blir det korv och ärtsoppa för alla på Idrottsplatsen.
Midsommar 21 Juni Alltid en trevlig tillställning på Hästängsudd. Vi önskar nu att någon eller några familjer kan ta ansvar för kiosken under denna dag. Kontakta HFF styrelse eller markera i Enkäten.
QR för Enkäten Vår Hälsningar Styrelsen, HFF
 

Föreningsstämman kommer att ske 30 mars 2019 kl 12.00 på Skåvsjöholms kursgård. Välkomna! 
Här hittar ni dokument gällande HFF föreningsstämma 2019

Här hittar ni dokument gällande HVF föreningsstämma 2019

Föreningen söker ungdomar (minst 13 år)
som mot ersättning vill hjälpa till med gräsklippning. Familjen behöver ge stöd när det gäller inköp av t.ex. bensin. 
kostnader ersätts, om någon är behändig även med mindre skötsel av maskinen.
 
Vi söker 2-3 familjer
som tillsammans vill ta hand om caféet/kiosken och fiskdam vid midsommar.
Barn i åldern kring 10-12 kanske kan tjäna en liten peng, vuxna gör det för föreningen.
Musiken är ordnad.

V25 och 26 samt vecka 33 (veckan innan skolstart).
Klubb HSS, klubben för de som vill stödja vår verksamhet med insatser eller
ekonomiskt bidrag. Insatsen eller bidraget för privatperson är 1 500:- och för
företag 2 500:-.
www.seglarskolanhss.se/klubb-hss
Bli medlem och stöd vår verksamhet. Medlemskapet kostar 200:-/år och du
sätter in pengarna på PG 45 71 85-7.
Innebär bl.a. att du som medlem får låna båt för en tur på fjärden utanför Stora Bryggan.
Med hopp om en underbar sommar 2019 önskar vi er alla välkomna till HSS Seglarskola
Kontakt mailto:info@seglarskolanhss.se
(göra söderstam, 0705-317151)

 

HVF och HFF hälsar efter stormen att våran fokus  i första hand ligger på fria vägar och inrapportering av fallna ledningar. 
 
Det finns just nu begränsade resurser vad gäller skogsarbetare.
Riskträd som riskerar falla på hus/egendom/vägar eller kan skada personer utanför skogen och ev de viktigaste skogspassagerna prioriteras.
 
Den som vistas i våra skoger gör detta alltid på eget ansvar och bör vara medveten om att det just nu finns en höjd risk och man måste hela tiden vara observant.
Uppröjning av fallna träd i skogen kommer inte ske förrän till våren.
 
Prata med era barn och ungdomar om riskarna och att man under alla omständigheter bör hålla sig långt borta från fallna träd och deras rötter !

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv