Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter

HVF och HFF hälsar efter stormen att våran fokus  i första hand ligger på fria vägar och inrapportering av fallna ledningar. 
 
Det finns just nu begränsade resurser vad gäller skogsarbetare.
Riskträd som riskerar falla på hus/egendom/vägar eller kan skada personer utanför skogen och ev de viktigaste skogspassagerna prioriteras.
 
Den som vistas i våra skoger gör detta alltid på eget ansvar och bör vara medveten om att det just nu finns en höjd risk och man måste hela tiden vara observant.
Uppröjning av fallna träd i skogen kommer inte ske förrän till våren.
 
Prata med era barn och ungdomar om riskarna och att man under alla omständigheter bör hålla sig långt borta från fallna träd och deras rötter !

Tomtevandring

Tomtevandring 2018-12-16 klockan 16:00
Vår populära tomte kommer tillbaka till allmänningen uppe på hästskoringen för att ta emot barnens önskelistor.
 (i skogen samma plats som alltid)
 


Förrådet vid idrottsplatsen är målat klart för i år! - nu är det bara pyttelite kvar som vi tänker ta i samband med vårstädningen. Det visar sig vara mer jobb än man först tror. Tack till alla er som frivilligt hjälpte till !

Påminnelse om städning vid stora badet, lördag den 13.oktoberFörrådet vid idrottsplatsen är målat klart för i år! - nu är det bara pyttelite kvar som vi tänker ta i samband med vårstädningen. Det visar sig vara mer jobb än man först tror. Tack till alla er som frivilligt hjälpte till !
Påminnelse om städning vid stora badet, lördag den 13.oktober
Nu har det hunnit bli oktober och om mindre än 2 veckor så vill vi alltså städa bort byggavfallet från stora badet. 
Ser du fram emot att bada från den fina nya bryggan under nästa sommar, då har du chansen att redan nu bidra till att området blir städat och fint. Jobbet blir ju inte trevligare av att vi låter skräpet ligga kvar över vintern, så det är lika bra att få det gjort.
Anmäl dig till den 13.oktober och lägg till ifall du har bil med dragkrok och/eller släp. Mindre fordon, (flakmoppar fyrhjulingar) för att kunna köra grejer upp till vägen vore ju naturligtvis också bra. Hur vädret kommer bli kan vi ännu inte veta, men kommer det inte tillräckligt många så måste vi ställa in iallafall - det är orimligt att endast ett fåtal ska göra hela arbetet.
Välkomna :-)
https://doodle.com/poll/c28nrnz2gh68abga


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2015

Nedan finns information som skickats till Rydbo skolan om nya busslinjer som kommer. Då dessa även berör boende i Hästängsudd lägger vi upp informationen på vår hemsida:

​Information om nya busslinjer.
Karta över nya busslinjerna
 

Läs mer »

Flera fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen Svartgarn ga:1, det vill säga Hästängsudds vägförening, (HVF), kommer under de närmaste åren att avstyckas. De nya fastigheterna kommer att behöva gå med i HVF, detta eftersom de kommer att ha en direktutfart till HVF:s vägnät. 
Information om detta samt beräkning av inträdesavgiften finns HÄR.

Läs mer »

Vi har tyvärr blivit uppmärksammade på att det sker olovlig användning av fyrhjuling/ATV i vårt område. 

Vänligen observera att följande gäller enligt svensk lag:

Enligt terrängkörningslagen är körning i terräng med motordrivet fordon förbjudet i hela landet. 
Undantag ges endast för t.ex. skogsbruk. Detta sker på samfällighetens mark vid t.ex. städdagar och inom ramen för naturvårdsprogrammet. 
Självklart krävs körkort/förarbevis samt trafikförsäkring för att framföra fordon på föreningens vägar.

För mer information vänligen se informationsmaterial från Transportstyrelsen.

Utöver detta önskar även styrelsen för HVF och HFF att ägare till motordrivna fordon som t.ex. ATV, cross-motorcykel, vattenskoter, snöskoter och liknande visar hänsyn till boende i området med tanke på den ljudnivån som dessa fordon för.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen för HVF och HFF

Läs mer »

Hej i sommarvärmen! 

Nu har NCC asfalterat våra gamla oljegrusvägar, finjusteringar mm kommer att ske efter semestrarna och bör vara klara under andra hälften av augusti. I början på augusti kommer vi att gå ut på mejlen och fråga efter synpunkter på eventuella justeringar, som NCC kan behöva göra. 

Vi är alltid tacksamma för synpunkter på vägarna, men försök att undvika att under juli skicka synpunkter om asfalteringen, eftersom vi ändå inte har tillgång till NCC då de har semester och risken finns att vi kanske tappar bort något mejl. 

I augusti kommer också de fasta vägguppen att sättas tillbaka. Vi hade tidigare sex väggupp, tre på Hästängsuddsvägen, två på Skarpängsvägen och ett på Ardennervägen.

Asfalten kan inbjuda till att köra lite fortare än på oljegrus, men vi hoppas givetvis att alla kommer att köra hänsynsfullt och hålla ner farten. Vi ser nu också fler barn än tidigare, som använder vägarna för att exempelvis åka skateboard eller cykla. Detta gör det ännu mer angeläget att köra försiktigt och att hålla en låg hastighet. 

I syfte att påminna om hastigheten kommer vi att på lämpliga ställen placera ut varningsmärken samt på ett par ställen tillfälliga gula väggupp.

Om vi fram till augusti får indikationer på att hastigheten på vägarna är för hög, kommer styrelsen inte tveka att besluta om att sätta upp fler fasta väggupp. Vi hoppas givetvis att vi inte ska behöva göra detta, men styrelsen har ett ansvar för trafiksäkerheten på våra vägar.

Vi vill också passa på att önska alla en fin sommar. 
HVF:s styrelse/Kai

Läs mer »

Då sommar och semestrar närmar sig vill vi passa på att informera om Hästängsuddsdagen!

Datum: lördagen den 22 augusti kl. 13-16 vid Stora Bryggan.

Det kommer att bli bland annat:

  • Minimara
  • Ponnyridning
  • Ansiktsmålning
  • Balanslina
  • Segling
  • Café 


Välkomna alla stora och små.

Läs mer »
Protokollet från HVFs Extrastämma som handlade om vägbeläggning i området finns nu under HVF och Protokoll.
Läs mer »

Lantmäteriets beslut i fråga om omförrättningen av Svartgarn ga:1 vann laga kraft den 10 april 2015. Tyvärr är Lantmäteriet oförsvarligt sena med att informera berörda fastighetsägare om detta.
 
Beslutet innebär att följande fastigheter (se fil) har lämnat HVF. Detta innebär också att alla vägfrågor som berör dessa fastigheter nu måste hanteras av respektive fastighetsägare när det gäller kontakter med kommunen eller NCC.

HVF:s styrelse arbetar enbart med frågor som berör vägarna inom vägsamfälligheten Svartgarn ga:1.

Läs mer »

Svaren från den lilla "enkäten" som gjordes finns HÄR

Observera att man ska vara varsam med siffrorna då dessa inte är statistiskt säkerställda!

Bakgrundsinformation till extrastämman finns HÄR.

Läs mer »

Protokollet från HVFs årsmöte finns under protokoll (se menyn HVF).

Protokollet från HFFs årsmöte finns under protokoll (se menyn HFF).

Läs mer »

Lördag den 21 mars 2015 är ni välkomna på årsmöte.

Här hittar ni följande dokument:
Kallelsen till HVF
Verksamhetsberättelse HVF

Kallelsen till HFF
Verksamhetsberättelse HFF
Bilaga: Förslag från styrelsen - Gemensam samfällighet

Dokumenten finns även under respektive förenings sida i menyraden ovan.
Kallelserna postades tisdag den 24 februari 2015.

Läs mer »

Dokumenten till årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan under lördag 28 februari 2015.

Läs mer »

Nu tar HSS (Hästängsudds Segelsällskap) ytterligare ett steg! Läs mer om deras planer här! För mer information besök gärna deras hemsida www.seglarskolanhss.se

Läs mer »

Styrelsen har i kontakter med Lantmäteriet argumenterat för att de fastigheter som ligger efter busslingan även fortsättningsvis ska vara med i HVF om än till ett reducerat andelstal. Beslut i dylika frågor fattas av den lantmätare som har ärendet. Denna har som bekant inte tagit hänsyn till HVF:s argumentation.

Styrelsen har, i detta ärende, haft kontakter med Riksförbundet enskilda vägar (REV) som är en förening som HVF är med i och som stödjer vägsamfälligheter. Vi har fått klart för oss att studier visar att lantmätare ser olika på det väsentlighetskrav, som ska finnas för att en fastighet som ligger utefter allmän väg ska tvingas ingå i en närliggande vägsamfällighet. Det skulle alltså kunna vara så att om en annan lantmätare hade ansvarat för vår omprövning av vägsamfällighet hade beslutet kunna bli ett annat. 

Det är mot denna bakgrund som styrelsen beslutade att överklaga Lantmäteriets beslut. Skrivelsen till Lantmäteriet hittar du här. Vi vet inte när Mark- och miljödomstolen kommer att ta ställning till vårt överklagande. Fram till dess gäller nuvarande andelstal för berörda fastigheter.

Läs mer »

Ett nytt protokoll finns att läsa från HVF (protokoll nr 11, 2014).

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv