Styrelseprotokoll Hästängsudds Fastighetsägarförening

Protokoll 2021


 

Protokoll 2018
Protokoll 10, 2018-02-01 
Protokoll 11, 2018-03-08
Protokoll 12, 2018-03-26
Protokoll 1, konstituerande, 2018-04-23
Protokoll 2, 2018-04-23
Protokoll Årsmöte 2018-04-21
Protokoll 3 2018-06-04 HFF
Protokoll 4 2018-08-29 HFF
Protokoll 5 2018-10-23 HFF
Protokoll 6 2018-12-12 HFFProtokoll 2017
Protokoll 1, 2017-02-02 
Protokoll Extra föreningsmöte 2017-02-11 
Protokoll 2, 2017-02-22 
Handlingar till årsmötet 2017-04-08 
Protokoll årsmötet 2017-04-08
Protokoll 3, konstituerande 2017-04-19
Protokoll 4, 2017-04-19
Protokoll 5, 2017-05-31
Protokoll 6, 2017-08-24
Protokoll 7, 2017-10-05
Protokoll 8, 2017-11-20
Protokoll 9, 2017-12-14

Protokoll 2016
Protokoll 1, 2016-01-12
Protokoll 2, 2016-02-03
Protokoll 3, 2016-02-22
Kallelse till årsstämman 2016
Handlingar till årsstämman 2016
Presentation på årsstämman 2016
Protokoll årsstämman 2016
Protokoll 4, konstituerande 2016-04-05
Protokoll 5, 2016-04-05
Protokoll 6, 2016-05-17
Protokoll 7, 2016-09-14
Protokoll 8, 2016-10-25


Protokoll 2015
Kallelse till årsstämman 2015
Verksamhetsberättelse till årsstämman 2015
Bilaga: Förslag från styrelsen - Gemensam samfällighet
Presentation på årsmötet 2015
Protokoll årsstämman 2015-03-21
Protokoll 1, 2015-01-29
Protokoll 2, 2015-02-17
Protokoll 3, 2015-03-25, Konstituerande protokoll
Protokoll 4, 2015-03-25
Protokoll 5, 2015-05-19
Protokoll 6, 2015-09-14
Protokoll 7, 2015-11-09


Protokoll 2014
Kallelse till årsstämman 2014
Protokoll årsstämman 2014-03-29
Konstituerande Styrelsemöte 2014-09-18
Styrelsemöte 2014-09-18