Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter

HVF och HFF hälsar efter stormen att våran fokus  i första hand ligger på fria vägar och inrapportering av fallna ledningar. 
 
Det finns just nu begränsade resurser vad gäller skogsarbetare.
Riskträd som riskerar falla på hus/egendom/vägar eller kan skada personer utanför skogen och ev de viktigaste skogspassagerna prioriteras.
 
Den som vistas i våra skoger gör detta alltid på eget ansvar och bör vara medveten om att det just nu finns en höjd risk och man måste hela tiden vara observant.
Uppröjning av fallna träd i skogen kommer inte ske förrän till våren.
 
Prata med era barn och ungdomar om riskarna och att man under alla omständigheter bör hålla sig långt borta från fallna träd och deras rötter !

Tomtevandring

Tomtevandring 2018-12-16 klockan 16:00
Vår populära tomte kommer tillbaka till allmänningen uppe på hästskoringen för att ta emot barnens önskelistor.
 (i skogen samma plats som alltid)
 


Förrådet vid idrottsplatsen är målat klart för i år! - nu är det bara pyttelite kvar som vi tänker ta i samband med vårstädningen. Det visar sig vara mer jobb än man först tror. Tack till alla er som frivilligt hjälpte till !

Påminnelse om städning vid stora badet, lördag den 13.oktoberFörrådet vid idrottsplatsen är målat klart för i år! - nu är det bara pyttelite kvar som vi tänker ta i samband med vårstädningen. Det visar sig vara mer jobb än man först tror. Tack till alla er som frivilligt hjälpte till !
Påminnelse om städning vid stora badet, lördag den 13.oktober
Nu har det hunnit bli oktober och om mindre än 2 veckor så vill vi alltså städa bort byggavfallet från stora badet. 
Ser du fram emot att bada från den fina nya bryggan under nästa sommar, då har du chansen att redan nu bidra till att området blir städat och fint. Jobbet blir ju inte trevligare av att vi låter skräpet ligga kvar över vintern, så det är lika bra att få det gjort.
Anmäl dig till den 13.oktober och lägg till ifall du har bil med dragkrok och/eller släp. Mindre fordon, (flakmoppar fyrhjulingar) för att kunna köra grejer upp till vägen vore ju naturligtvis också bra. Hur vädret kommer bli kan vi ännu inte veta, men kommer det inte tillräckligt många så måste vi ställa in iallafall - det är orimligt att endast ett fåtal ska göra hela arbetet.
Välkomna :-)
https://doodle.com/poll/c28nrnz2gh68abga


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2014

Enligt stämmobeslut på årsstämman i mars 2014 finns nu följande information angående motionen "Hästängsudds Samfällighet"

Läs mer »

Hej

Mycket har hänt under året, men nog hade vi gärna sett att det mesta hade gått lite fortare. Våra vägar hann inte bli helt återställda under året, bland annat beroende på att Eon:s arbete med att lägga ner sina kablar har tagit längre tid än beräknat. Detta har också påverkat tidplanen för installationen av fibern. Återställningen av vägarna planeras nu till våren, vilket på sitt sätt också kan vara bra, eftersom vägbanan då hinner sätta sig ytterligare. Uppsättningen av vägbelysning i flertalet av våra vägkorsningar har också påverkats, men nu är ledningsdragning och stolpfundament på plats, så förhoppningsvis får vi upp belysningen under de närmaste månaderna.

Arbetet med att hantera föreningarnas träd har kommit igång. Stora badet är klart och därefter flyttar vi till idrottsplatsen sedan Lilla badet och därefter skogen vid Bodasjön. Resurser för trädvård kommer att avsättas också under kommande år. Nästa år planerar vi att lägga på mer sand på våra badplatser och även se över behovet av nya och/eller flera bänkar och bord vid våra bad. En ny fin brygga har vi också fått på plats. Hästängsuddsdagen med ansiktsmålningen och Tomtevandringen blev båda mycket uppskattade av både barn och vuxna.

Tiden går fort och snart är vi inne i mars månad och våra föreningars årsstämmor, som kommer att äga rum lördagen den 21 mars 2015. Vi vill nu därför passa på att nämna att sista datum för inlämnande av motioner till HFF är satt till den 31 januari 2015 och för motioner till HVF gäller enligt stadgarna den 15 februari 2015. Vi ser fram emot dina förslag som ytterligare kan utveckla vårt fina Hästängsudd. 

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi i styrelserna i HFF och HVF/Kai

Läs mer »

Söndag den 14 december 2014 kom ca 20 förväntansfulla barn med sina listor till tomten som besökte Hästängsudd. 

Vi hoppas nu att tomten hinner med att tillverka alla julklapparna som fanns med på listorna och att han vill besöka oss även nästa år.

Läs mer »

Riktlinjer för trädvård på föreningsägd mark finns upprättade under "Planer & Utveckling".

Där finns även en 2-års plan för trädvård på HVF och HFFs mark för 2014-2015 upprättad.

Läs mer »

Nästa årsstämma kommer att ske lördag den 21 mars 2015.

Kaffe kommer att serveras som vanligt klockan 9:30 och klockan 10:00 börjar Hästängsudds Vägförening sitt årsmöte. 

12:00 börjar Hästängsudds Fastighetsägarförening sitt årsmöte. Korv och dryck serveras innan mötet i anslutning till vägföreningens möte.

Läs mer »

En påminnelse om att vår populära tomte kommer tillbaka söndag den 14 december 2014 för att ta emot barnens önskelistor.

Tomten kommer klockan 16:30 på allmänningen uppe på Hästskoringen.

Läs mer »

Nu finns det senaste protokollet från NCC ute på vår hemsida.
 

Läs mer »

Länsstyrelsen har den 9 november 2009 beslutat att förare av fordon i nordlig färdriktning på Hästängsuddsvägen som kör in på Hästängsuddsvägen/Svartgarnsvägen har väjningsplikt mot fordon på Hästängsuddsvägen/Svartgarnsvägen. Tyvärr dröjde det dock flera år innan själva skylten sattes upp.

 

Vänligen läs Länsstyrelsens beslut från 9 november 2009 för mer information.

Läs mer »

Styrelsen för HFF har beslutat att lägga upp protokollen från styrelsemötena på hemsidan, precis som man gjort med HVF. 

Protokollen finns att läsa under HFF och Protokoll.

Läs mer »

Boende längst Hästskoringen, Broddstigen, mf.

Från och med Tisdagen den 11/11 vecka 46 kommer vi att stänga delar av Hästskoringen för att schakta för det nya elnätet som byggs i området.

Pga. detta så blir framkomligheten för trafik intill er fastighet dagtid begränsad.

Vi hoppas att Ni har överseende med trafikhinder o.dyl. men vi från Vattenfall och Json kommer att göra vårt allra bästa för att minimera olägenheterna för dig.

Platschef schakt Json mark Johan Eriksson 070-940 24 91
Projektledare Vattenfall, Håkan Pettersson 070-511 11 74

Hälsningar
Eon, Vattenfall, Json mark 

Läs mer »

Listan över entreprenörer har blivit uppdaterad och inkluderar nu även företaget THOLO och Svartgarns Byggnadsvård AB.

THOLO ägs av Thomas Olofsson som bor på Sporrstigen 1, och han har erfarenhet av bl.a. LPS system, vatten & avlopp, tomtplanering mm.

Svartgarns Byggnadsvård AB ägs av Arne Orrestedt som bor på Skarpängsvägen 35A. Arne är certifierad kontrollansvarig, byggprojektledare och besiktningsman.

Gå in under rubriken "Planer & Utveckling" och "VA" för att få upp listan över de entreprenörer som boende i Svinninge-området har använt sig av.

Läs mer »

På fredag är det Halloween och efter det trevliga förslaget från en boende förra året om att tända en lykta ute om man vill ha besök av ”spöken” vill vi i styrelsen uppmuntra det förslaget även i år!

För att undvika tråkiga mail efteråt som förra året vi vill även påminna om att ”bus” inte hör till Halloween (dvs ingen äggkastning eller utspridning av toapapper på andras fastigheter). 

Vi hoppas att alla får en trevlig Halloween i höstmörkret!

Läs mer »

Måndag den 20/10 kommer vi att starta igång hyveln som kommer att gå ifrån Nantesvägen/Björnhammarsvägen till Hästängsuddsvägen. Detta kommer att pågå under vecka 43. I samband med att vi hyvlar vägen så kommer asfalteringen att läggas under vecka 44-45. 

Framkomligheten intill områdena och infarter längs med denna sträcka kan bli varierande men ni kommer alltid att kunna ta er förbi. 

För att underlätta arbetet för oss ber vi er bilister att visa hänsyn och passera med försiktighet.

Vi hoppas att Ni har överseende med trafikhinder o.dyl. men vi från NCC och Roslagsvatten kommer att göra vårt allra bästa för att minimera olägenheterna för dig.


Ta gärna kontakt med produktionspersonalen eller oss på platskontoret:
Platschef, NCC                                 Peter Lindblom          tel 08 585 523 91 Arbetsledare, NCC                           Anders Frölin             tel 070 645 22 30
Arbetsledare, NCC                           Sara Borg                   tel  08 5855 2760
Projektledare, Roslagsvatten           Ulf Kjellberg              tel 08 540 836 16

Hälsningar
NCC och Roslagsvatten

Läs mer »

Det justerade protokollet från HVF's styrelsemöte 28 Augusti 2014 finns nu att läsa under "HVF - Protokoll".

Läs mer »

Nu har fibergänget börjat att gräva för fiber i vårt område och kommer en tid framöver att göra det mer intensivt då EON grävt klart elen på vissa gator. 
Från Måndag 6 Oktober 2014 kommer man att arbeta på två fronter samtidigt. 

Ett lag kommer att börja på Ardennervägen (närmast Y-korsningen) och köra ”Ardennervägen runt”. 
Ett annat lag kommer att börja på Hästängsuddsvägen vid Y-korsningen och köra ner mot ”gamla affären” och sedan över ängen ut mot Hästskoringen.

Det börjar bli bråttom, då NCC har planer att asfaltera Hästängsuddsvägen (Y-korsningen mot ”gamla affären” och fram till Hästskoringen) innan det blir för kallt. Fibern måste därför vara nedgrävd innan dess, samt att NCC måste hinna återställa vägarna för att kunna asfaltera.

Tyvärr blir det därför under en tid ”lite rörigt” som fibergänget uttryckte det, med bland annat begränsad framkomlighet. 
Bor man så att man är beroende av Hästängsuddsvägen och Ardennervägen behöver man tyvärr vara lite uppmärksam på hur långt de kommit, och i värsta fall behöva ta en omväg (t.ex. via Hästskoringen och Ardennervägen) för att ta sig ut ur området. 

Jag hoppas att vi alla står ut en liten stund till med röriga vägar, men snart är det inte långt kvar innan allt blir återställt och klart och vi får fina vägar att färdas på.

Läs mer »

Vi i styrelsen för Fastighetsägarföreningen önskar få in synpunkter från dig, som medlem i föreningen, om vad du tycker föreningen ska satsa på. Det kan exempelvis gälla badplatser, idrottsplatsen inklusive lekplatsen samt andra frågor inklusive trivselaktiviteter mm. Vi har, när det gäller skogsvården som vi nu har tagit tag i, fått in många värdefulla synpunkter och inser att det här är ett viktigt ämne, som vi bör arbeta mer med.

Något vi också måste fundera på är hur vi medlemmar ska lyckas med att hålla snyggt i vårt fina område. Städdagen som vi har på våren är tyvärr inte särskilt välbesökt. Detta trots att ett väl städat område kommer alla till del. 

I vår grannförening Rydbo Saltsjöbad, har man städdagar/aktivitetsdagar både vår och höst. Detta för att de utöver städning, bland annat ska kunna färdigställa badplatser inför sommaren, sätta badstegar i vattnet, lägga fast flottar på rätt plats mm. På hösten ska badstegar tas upp och flottar dras in närmare stränderna eller helt tas upp. I styrelsen har vi diskuterat om även vi borde ha en städdag på hösten och nu vill vi ha in dina synpunkter på denna idé.

Något som vi också har diskuterat är att dela upp vårt område i mindre delar så att vi, under några timmar framför allt städar i vårt närområde, vilket kan kännas lite intressantare än att behöva städa långt hemifrån. Det löser dock inte problemen med städning av våra större gemensamhetsytor som exempelvis badplatserna.

Vi tror också att det vore bra för utvecklingen av vårt område om vi under året kunde ha en större dialog mellan styrelsen och medlemmarna. Vi ser därför gärna att vi löpande får synpunkter på frågor som du tycker att styrelsen bör engagera sig i. 

Detta innebär naturligtvis inte att styrelsen själv måste lösa och hantera alla frågor som kommer upp, fritiden är begränsad också för oss i styrelsen. Vi ska dock ta ansvar för att försöka se till att frågeställningar hanteras på ett eller annat sätt och i värsta fall i form av att vi köper in tjänsten.

Vi ser mycket gärna att du hör av dig med synpunkter på ovanstående och hoppas på att vi tillsammans kan utveckla vårt fina område.
Skicka ett mail till: styrelsen-hff@hastangsudd.se

Styrelsen i HFF

Läs mer »

Mötesprotokollet från föreningsmötet med NCC och Roslagsvatten från 17 September finns tillgängligt.

Protokollen finns under "Planer & Utveckling" under menyn "VA".

Läs mer »

Information till medlemmar i Hästängsudds Fastighetsägarförening – förändringar i styrelsen

I maj månad valde de två styrelseledamöterna Robert Trouin och Fredrik Bengtsson att lämna sina uppdrag i styrelsen. Valberedningens tolkning av bakomliggande orsaker till avhoppet är en kombination av personliga skäl samt olika uppfattningar om hur styrelsearbetet skall bedrivas. Två av HFFs styrelsesuppleanter har som en följd till detta klivit in som ordinarie ledamöter.

Vi tackar Robert och Fredrik för deras insatser och engagemang i HFF under de gångna åren.

Valberedningen har identifierat två personer som kan adjungeras till styrelsen under resten av verksamhetsåret. Conny Larsson som bor på Bergliden 2 och Gabriella Rapp på Svartgarnsvägen 32.

För att ytterligare stärka upp styrelsen sökes nu medlemmar som under året kan tänka sig att hjälpa till vid vissa enstaka tillfällen och arbetsområden. Intresserade är välkomna att ta kontakt med valberedning eller styrelse.

För valberedningen Göran Söderstam, goran@lindmark-soderstam.se och Wictoria Glans, wictoria.glans@glans.nu

Läs mer »

Boende längs Skåvsjöparksv, Bergliden och Storhammarvägen

Från och med Måndagen den 8/9 vecka 37 kommer det att vara begränsad framkomlighet på delar av Skåvsjöparksvägen för att schakta för det nya elnätet som byggs i området.

Pga. detta så blir framkomligheten för trafik intill er fastighet dagtid begränsad. 


Vi hoppas att Ni har överseende med trafikhinder o.dyl. men vi från Vattenfall och Sunaru kommer att göra vårt allra bästa för att minimera olägenheterna för dig.

Platschef schakt, Sunaru Jonas Schuldt 076-789 88 01
Projektledare Vattenfall, Håkan Pettersson 070-511 11 74 

Läs mer »

HVF och HFF kommer att kontinuerligt gå igenom sitt trädbestånd med hjälp av fackfolk i syfte att ta fram förslag på vad som eventuellt ska tas ner.

Vi vill härmed fånga upp eventuella önskemål från fastighetsägare om att ta ner träd på HVF’s respektive HFF’s marker. 

Har du önskemål om att få fälla något träd på HVF's respektive HFF's mark, vänligen fyll i formuläret som finns på sidan om Trädfällning.

Nästa trädbeståndsinspektion kommer att genomföras hösten 2014.

 

Läs mer »

Mötesprotokollet från föreningsmötet med NCC och Roslagsvatten från 20 Augusti finns tillgängligt.

Protokollen finns under "Planer & Utveckling" under menyn "VA".

Läs mer »

Boende längs Landåvägen och Skarpängsvägen

Från och med Onsdagen den 20/8 v 34 kommer vi att stänga delar av Landåvägen och Skarpängsvägen för att schakta för det nya elnätet som byggs i området.

Pga. detta så blir framkomligheten för trafik intill er fastighet dagtid begränsad.

Vi hoppas att Ni har överseende med trafikhinder o.dyl. men vi från Vattenfall och Sunaru kommer att göra vårt allra bästa för att minimera olägenheterna för dig. 

Platschef schakt, Sunaru Jonas Schuldt 076-789 88 01
Projektledare Vattenfall, Håkan Pettersson 070-511 11 74 

Läs mer »

Välkomna till Hästängsuddsdagen Lördag 16 Augusti 2014 kl 13:00

  • Dagen börjar med minimaran kl 13:00.
  • Bokbytardag: Ta med din lästa bok och byt den mot en annan.
  • Prova på att gå på lina.
  • Ansiktsmålning
  • Prova på att åka Wakeboard eller ring
  • Prova på att segla (i sammarbete med HSS)


Kaffe och bullar kommer att finnas att köpa till självkostnadspris.

Välkommen!
 

Läs mer »

På lördag 9 Augusti var det tänkt att Hästängsudds Open skulle ske på Bodavägen 1. Tyvärr måste Hästängsudds Open ”ställas in” pga av privata tråkigheter, däremot kommer Robert fortfarande att låsa upp sin tennisbana så att de som vill ska kunna få komma in och spela på egen hand (dock ingen organiserad ”tävling” som det var tänkt). 

Alla är alltså välkomna på lördag 9 Augusti att på egen hand spela tennis!
Det enda kravet för att beträda banan är att man har tennisskor med VIT SULA!

Det är några som anmält intresse för att spela. Förslagsvis träffas dessa klockan 11:00 för att spela mot varandra.

Banan kommer annars att vara öppen hela dagen.

Välkomna!

Läs mer »

Föreningen Svinninge VA Ideella förening (SVAIF) har kommit med ett exempel på bestridande av VA-fakturan.

Mer information om SVAIF och de dokument de delar med sig av finns här.

Läs mer »

Boende längs Ardennervägen

Från och med Måndagen den 14/7 vecka 29 kommer vi att stänga delar av Ardennervägen för att schakta för det nya elnätet som byggs i området.

Pga. detta så blir framkomligheten för trafik intill er fastighet dagtid begränsad. 


Vi hoppas att Ni har överseende med trafikhinder o.dyl. men vi från Vattenfall och Sunaru kommer att göra vårt allra bästa för att minimera olägenheterna för dig.

Platschef schakt, Sunaru Jonas Schuldt 079-789 88 01
Projektledare Vattenfall, Håkan Pettersson 070-511 11 74

Hälsningar
Eon, Vattenfall, Sunaru 

Läs mer »

Lördag 16 Augusti 2014 är det Hästängsuddsdagen! Vilka aktiviteter vill Du att dagen ska bestå av? 

Läs mer om Hästängsuddsdagen här.

Läs mer »

Även sommaren 2014 kommer den traditionsenliga simskolan i Hästängsudd att arrangeras och nu är sidan för anmälan öppen!

För mer information samt för att anmäla ditt barn, besök Simskolan.

Läs mer »

Svinninge VA Ideella Förening (SVAIF) har idag skickat ut information angående avgifterna för VA i vårt område. 

Läs här för mer information samt för att ta del av hur man anmäler sitt intresse.

Läs mer »

Det är glädjande att informera om att tack vare 5 familjer i Hästängsudd så kommer det att anordnas ett Midsommarfirande 2014 i vårt fina område. 

Vi hoppas att alla som deltar i firandet kommer att uppskatta dessa familjers engagemang och att det blir fler som kommer vilja engagera sig till nästa år.

Kom gärna ner till Idrottsplatsen och var med att klä midsommarstången kl 10:00. 

Själva midsommarfirandet kommer sedan att börja kl 14:00.

Varmt välkommen!

Läs mer »

Vägföreningens senaste justerade protokoll från styrelsemötet ligger nu på hemsidan. 

Protokollen från Vägföreningen hittar ni under HVF och sedan Protokoll.

Läs mer »

Det har kommit upp lite frågor om VA-anslutning och liknande från oss boende i Hästängsudd. Detta har tagits upp med Roslagsvatten som hänvisar till ett nyhetsmail som de skickade ut 29 April 2014. Ett utdrag av de delar i Roslagsvattens nyhetsmail som intresserar Hästängsudd har sammanställts under sidan "Planer & Utveckling" där det även finns en länk för att anmäla sig till Roslagsvattens nyhetsbrev.

Läs mer »

Nu har vi redan fått in mötesprotokollet från dagens föreningsmöte med NCC och Roslagsvatten. Protokollen finns under "Planer & Utveckling" under menyn "VA".

Läs mer »

Det pågår en förrättning av Svartgarn ga1, det vill säga den vägsamfällighet som Hästängsudds vägförening (HVF) sköter. Förrättningen syftar till att lyfta ut några vägar ur vägsamfälligheten. Detta kan komma att betyda att fastigheter med utfart till dessa vägar inte längre ska ingå i Svartgarn ga1, alternativt även fortsättningsvis ingå men erhålla ett lägre andelstal.

Det är Lantmäteriet som fattar beslut om vilka fastigheter som ska ingå i Svartgarn ga1 och andelstalen för dessa. 

Så länge som förrättningen inte är genomförd, det vill säga fram till dess att Lantmäteriet har fattat sitt beslut och beslutet vunnit laga kraft, gäller de andelar och avgifter som HVF:s årsstämma beslutat om. Styrelsen i HVF kan inte påverka detta och får inte ändra de avgifter som årsstämman har beslutat om. Vid utebliven betalning kommer HVF därför att skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

För mer information från Lantmäteriet om frågan, se Vägavgift för HVF.

Läs mer »

Har du tänkt fira Midsommar 2014 i Hästängsudd?

För att det ska bli någon Midsommarstång behöver vi din hjälp!

Läs mer under Midsommar 2014!

Läs mer »

Välkommen till Hästängsudds nya hemsida! 
Vi hoppas att ni kommer att gilla den nya sidan, och att den kommer att bli välbesökt.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen för HVF och HFF

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv