Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2014 > 11

Riktlinjer för trädvård på föreningsägd mark finns upprättade under "Planer & Utveckling".

Där finns även en 2-års plan för trädvård på HVF och HFFs mark för 2014-2015 upprättad.

Läs mer »

Nästa årsstämma kommer att ske lördag den 21 mars 2015.

Kaffe kommer att serveras som vanligt klockan 9:30 och klockan 10:00 börjar Hästängsudds Vägförening sitt årsmöte. 

12:00 börjar Hästängsudds Fastighetsägarförening sitt årsmöte. Korv och dryck serveras innan mötet i anslutning till vägföreningens möte.

Läs mer »

En påminnelse om att vår populära tomte kommer tillbaka söndag den 14 december 2014 för att ta emot barnens önskelistor.

Tomten kommer klockan 16:30 på allmänningen uppe på Hästskoringen.

Läs mer »

Nu finns det senaste protokollet från NCC ute på vår hemsida.
 

Läs mer »

Länsstyrelsen har den 9 november 2009 beslutat att förare av fordon i nordlig färdriktning på Hästängsuddsvägen som kör in på Hästängsuddsvägen/Svartgarnsvägen har väjningsplikt mot fordon på Hästängsuddsvägen/Svartgarnsvägen. Tyvärr dröjde det dock flera år innan själva skylten sattes upp.

 

Vänligen läs Länsstyrelsens beslut från 9 november 2009 för mer information.

Läs mer »

Styrelsen för HFF har beslutat att lägga upp protokollen från styrelsemötena på hemsidan, precis som man gjort med HVF. 

Protokollen finns att läsa under HFF och Protokoll.

Läs mer »

Boende längst Hästskoringen, Broddstigen, mf.

Från och med Tisdagen den 11/11 vecka 46 kommer vi att stänga delar av Hästskoringen för att schakta för det nya elnätet som byggs i området.

Pga. detta så blir framkomligheten för trafik intill er fastighet dagtid begränsad.

Vi hoppas att Ni har överseende med trafikhinder o.dyl. men vi från Vattenfall och Json kommer att göra vårt allra bästa för att minimera olägenheterna för dig.

Platschef schakt Json mark Johan Eriksson 070-940 24 91
Projektledare Vattenfall, Håkan Pettersson 070-511 11 74

Hälsningar
Eon, Vattenfall, Json mark 

Läs mer »

Listan över entreprenörer har blivit uppdaterad och inkluderar nu även företaget THOLO och Svartgarns Byggnadsvård AB.

THOLO ägs av Thomas Olofsson som bor på Sporrstigen 1, och han har erfarenhet av bl.a. LPS system, vatten & avlopp, tomtplanering mm.

Svartgarns Byggnadsvård AB ägs av Arne Orrestedt som bor på Skarpängsvägen 35A. Arne är certifierad kontrollansvarig, byggprojektledare och besiktningsman.

Gå in under rubriken "Planer & Utveckling" och "VA" för att få upp listan över de entreprenörer som boende i Svinninge-området har använt sig av.

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv