Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2015 > 07

Vi har tyvärr blivit uppmärksammade på att det sker olovlig användning av fyrhjuling/ATV i vårt område. 

Vänligen observera att följande gäller enligt svensk lag:

Enligt terrängkörningslagen är körning i terräng med motordrivet fordon förbjudet i hela landet. 
Undantag ges endast för t.ex. skogsbruk. Detta sker på samfällighetens mark vid t.ex. städdagar och inom ramen för naturvårdsprogrammet. 
Självklart krävs körkort/förarbevis samt trafikförsäkring för att framföra fordon på föreningens vägar.

För mer information vänligen se informationsmaterial från Transportstyrelsen.

Utöver detta önskar även styrelsen för HVF och HFF att ägare till motordrivna fordon som t.ex. ATV, cross-motorcykel, vattenskoter, snöskoter och liknande visar hänsyn till boende i området med tanke på den ljudnivån som dessa fordon för.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen för HVF och HFF

Läs mer »

Hej i sommarvärmen! 

Nu har NCC asfalterat våra gamla oljegrusvägar, finjusteringar mm kommer att ske efter semestrarna och bör vara klara under andra hälften av augusti. I början på augusti kommer vi att gå ut på mejlen och fråga efter synpunkter på eventuella justeringar, som NCC kan behöva göra. 

Vi är alltid tacksamma för synpunkter på vägarna, men försök att undvika att under juli skicka synpunkter om asfalteringen, eftersom vi ändå inte har tillgång till NCC då de har semester och risken finns att vi kanske tappar bort något mejl. 

I augusti kommer också de fasta vägguppen att sättas tillbaka. Vi hade tidigare sex väggupp, tre på Hästängsuddsvägen, två på Skarpängsvägen och ett på Ardennervägen.

Asfalten kan inbjuda till att köra lite fortare än på oljegrus, men vi hoppas givetvis att alla kommer att köra hänsynsfullt och hålla ner farten. Vi ser nu också fler barn än tidigare, som använder vägarna för att exempelvis åka skateboard eller cykla. Detta gör det ännu mer angeläget att köra försiktigt och att hålla en låg hastighet. 

I syfte att påminna om hastigheten kommer vi att på lämpliga ställen placera ut varningsmärken samt på ett par ställen tillfälliga gula väggupp.

Om vi fram till augusti får indikationer på att hastigheten på vägarna är för hög, kommer styrelsen inte tveka att besluta om att sätta upp fler fasta väggupp. Vi hoppas givetvis att vi inte ska behöva göra detta, men styrelsen har ett ansvar för trafiksäkerheten på våra vägar.

Vi vill också passa på att önska alla en fin sommar. 
HVF:s styrelse/Kai

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv