Fiber

Fiber finns nu nedgrävd i hela Hästängsudd!

Företaget Teknikbyrån har tillsammans med Österåkers stadsnät grävt ner fiber i samtliga vägar i Hästängsudd.

Fastighetsägare har fått fiber dragen till den egen tomtgränsen. Det har tyvärr inte funnits möjlighet att välja anslutningspunkt.

För mer information om fiber samt anslutningsmöjlighet och kostnad, vänligen kontakta
Roland Höglund på PrimeOne:

Roland Höglund
Försäljning PrimeOne
Mobil: 070-432 19 21
Mail:
roland.hoglund@stadsnat.osteraker.se