Detaljplaner

Här samlar vi information om pågående detaljplanearbete i Hästängsudd.

Sidans innehåll är levande och ny information fylls på kontinuerligt. Det är dock varje enskild medlem och sakägares skyldighet att hålla sig informerad och uppdaterad varför vi hänvisar till kommunens material som återfinns på Svinninge planprogram och kommande detaljplaner för Svinninge.

Pågående detaljplaner Österåkers kommun
Gällande detaljplaner Österåkers kommun