Motionsslinga

Det finns en markerad motionsslinga (gula pilar och markeringar) på ca 5 km som börjar och slutar vid idrottsplatsen. Den är markerad i kartan.
 

Aktivitetsdagar

För allas trevnad har vi s.k. aktivitetsdagar då vi samlas för att städa och röja på allmänningar, bad- och båtbryggor, utmed vägarna och andra gemensamma platser. Städning av våra gemensamma marker sker vanligtvis på höst och vår efter behov. Aktivitetsdagarna meddelas på hemsidan.
 

Midsommar och Valborg

Midsommar firas traditionsenligt på idrottsplatsen varje år och arrangeras av frivilliga krafter. På förmiddagen samlas vi för att löva och resa midsommarstången för att på eftermiddagen sjunga och dansa till dragspel och sång. Detta är en mycket uppskattad begivenhet. 

Valborg firas med brasa då vädret tillåter. Detta sker vanligtvis nere vid vattnet intill Stora badet. Även här krävs frivilliga krafter utöver styrelsen.

Idrotts- och lekplats

Vi har en idrottsplats med fotbollsplan och lekplats som ligger vid Idrottsstigen. Vid Stora bryggan finns en boulebana.
 

Seglarskola

Varje år ordnas seglarskola för barn och ungdomar i Hästängsudds Segelsällskaps regi, HSS. Det är en lika populär som naturlig del av Hästängsudd med närheten till vatten och sjöliv. Seglarskolan håller till vid seglarboden vid Stora bryggan.
 

Karsvreta Träsk

Karsvreta träsk är ett lokalt naturreservat med ett rikt djur och växtliv. Mer information finns på  www.karsvretagruppen.se där man även kan hitta en karta över området.