Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2014 > 12

Enligt stämmobeslut på årsstämman i mars 2014 finns nu följande information angående motionen "Hästängsudds Samfällighet"

Läs mer »

Hej

Mycket har hänt under året, men nog hade vi gärna sett att det mesta hade gått lite fortare. Våra vägar hann inte bli helt återställda under året, bland annat beroende på att Eon:s arbete med att lägga ner sina kablar har tagit längre tid än beräknat. Detta har också påverkat tidplanen för installationen av fibern. Återställningen av vägarna planeras nu till våren, vilket på sitt sätt också kan vara bra, eftersom vägbanan då hinner sätta sig ytterligare. Uppsättningen av vägbelysning i flertalet av våra vägkorsningar har också påverkats, men nu är ledningsdragning och stolpfundament på plats, så förhoppningsvis får vi upp belysningen under de närmaste månaderna.

Arbetet med att hantera föreningarnas träd har kommit igång. Stora badet är klart och därefter flyttar vi till idrottsplatsen sedan Lilla badet och därefter skogen vid Bodasjön. Resurser för trädvård kommer att avsättas också under kommande år. Nästa år planerar vi att lägga på mer sand på våra badplatser och även se över behovet av nya och/eller flera bänkar och bord vid våra bad. En ny fin brygga har vi också fått på plats. Hästängsuddsdagen med ansiktsmålningen och Tomtevandringen blev båda mycket uppskattade av både barn och vuxna.

Tiden går fort och snart är vi inne i mars månad och våra föreningars årsstämmor, som kommer att äga rum lördagen den 21 mars 2015. Vi vill nu därför passa på att nämna att sista datum för inlämnande av motioner till HFF är satt till den 31 januari 2015 och för motioner till HVF gäller enligt stadgarna den 15 februari 2015. Vi ser fram emot dina förslag som ytterligare kan utveckla vårt fina Hästängsudd. 

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi i styrelserna i HFF och HVF/Kai

Läs mer »

Söndag den 14 december 2014 kom ca 20 förväntansfulla barn med sina listor till tomten som besökte Hästängsudd. 

Vi hoppas nu att tomten hinner med att tillverka alla julklapparna som fanns med på listorna och att han vill besöka oss även nästa år.

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv