Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2015 > 06

Då sommar och semestrar närmar sig vill vi passa på att informera om Hästängsuddsdagen!

Datum: lördagen den 22 augusti kl. 13-16 vid Stora Bryggan.

Det kommer att bli bland annat:

  • Minimara
  • Ponnyridning
  • Ansiktsmålning
  • Balanslina
  • Segling
  • Café 


Välkomna alla stora och små.

Läs mer »
Protokollet från HVFs Extrastämma som handlade om vägbeläggning i området finns nu under HVF och Protokoll.
Läs mer »

Lantmäteriets beslut i fråga om omförrättningen av Svartgarn ga:1 vann laga kraft den 10 april 2015. Tyvärr är Lantmäteriet oförsvarligt sena med att informera berörda fastighetsägare om detta.
 
Beslutet innebär att följande fastigheter (se fil) har lämnat HVF. Detta innebär också att alla vägfrågor som berör dessa fastigheter nu måste hanteras av respektive fastighetsägare när det gäller kontakter med kommunen eller NCC.

HVF:s styrelse arbetar enbart med frågor som berör vägarna inom vägsamfälligheten Svartgarn ga:1.

Läs mer »

Svaren från den lilla "enkäten" som gjordes finns HÄR

Observera att man ska vara varsam med siffrorna då dessa inte är statistiskt säkerställda!

Bakgrundsinformation till extrastämman finns HÄR.

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv