Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2015 > 09

Flera fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen Svartgarn ga:1, det vill säga Hästängsudds vägförening, (HVF), kommer under de närmaste åren att avstyckas. De nya fastigheterna kommer att behöva gå med i HVF, detta eftersom de kommer att ha en direktutfart till HVF:s vägnät. 
Information om detta samt beräkning av inträdesavgiften finns HÄR.

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv