Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter

HVF och HFF hälsar efter stormen att våran fokus  i första hand ligger på fria vägar och inrapportering av fallna ledningar. 
 
Det finns just nu begränsade resurser vad gäller skogsarbetare.
Riskträd som riskerar falla på hus/egendom/vägar eller kan skada personer utanför skogen och ev de viktigaste skogspassagerna prioriteras.
 
Den som vistas i våra skoger gör detta alltid på eget ansvar och bör vara medveten om att det just nu finns en höjd risk och man måste hela tiden vara observant.
Uppröjning av fallna träd i skogen kommer inte ske förrän till våren.
 
Prata med era barn och ungdomar om riskarna och att man under alla omständigheter bör hålla sig långt borta från fallna träd och deras rötter !

Tomtevandring

Tomtevandring 2018-12-16 klockan 16:00
Vår populära tomte kommer tillbaka till allmänningen uppe på hästskoringen för att ta emot barnens önskelistor.
 (i skogen samma plats som alltid)
 


Förrådet vid idrottsplatsen är målat klart för i år! - nu är det bara pyttelite kvar som vi tänker ta i samband med vårstädningen. Det visar sig vara mer jobb än man först tror. Tack till alla er som frivilligt hjälpte till !

Påminnelse om städning vid stora badet, lördag den 13.oktoberFörrådet vid idrottsplatsen är målat klart för i år! - nu är det bara pyttelite kvar som vi tänker ta i samband med vårstädningen. Det visar sig vara mer jobb än man först tror. Tack till alla er som frivilligt hjälpte till !
Påminnelse om städning vid stora badet, lördag den 13.oktober
Nu har det hunnit bli oktober och om mindre än 2 veckor så vill vi alltså städa bort byggavfallet från stora badet. 
Ser du fram emot att bada från den fina nya bryggan under nästa sommar, då har du chansen att redan nu bidra till att området blir städat och fint. Jobbet blir ju inte trevligare av att vi låter skräpet ligga kvar över vintern, så det är lika bra att få det gjort.
Anmäl dig till den 13.oktober och lägg till ifall du har bil med dragkrok och/eller släp. Mindre fordon, (flakmoppar fyrhjulingar) för att kunna köra grejer upp till vägen vore ju naturligtvis också bra. Hur vädret kommer bli kan vi ännu inte veta, men kommer det inte tillräckligt många så måste vi ställa in iallafall - det är orimligt att endast ett fåtal ska göra hela arbetet.
Välkomna :-)
https://doodle.com/poll/c28nrnz2gh68abga


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2014 > 09

Vi i styrelsen för Fastighetsägarföreningen önskar få in synpunkter från dig, som medlem i föreningen, om vad du tycker föreningen ska satsa på. Det kan exempelvis gälla badplatser, idrottsplatsen inklusive lekplatsen samt andra frågor inklusive trivselaktiviteter mm. Vi har, när det gäller skogsvården som vi nu har tagit tag i, fått in många värdefulla synpunkter och inser att det här är ett viktigt ämne, som vi bör arbeta mer med.

Något vi också måste fundera på är hur vi medlemmar ska lyckas med att hålla snyggt i vårt fina område. Städdagen som vi har på våren är tyvärr inte särskilt välbesökt. Detta trots att ett väl städat område kommer alla till del. 

I vår grannförening Rydbo Saltsjöbad, har man städdagar/aktivitetsdagar både vår och höst. Detta för att de utöver städning, bland annat ska kunna färdigställa badplatser inför sommaren, sätta badstegar i vattnet, lägga fast flottar på rätt plats mm. På hösten ska badstegar tas upp och flottar dras in närmare stränderna eller helt tas upp. I styrelsen har vi diskuterat om även vi borde ha en städdag på hösten och nu vill vi ha in dina synpunkter på denna idé.

Något som vi också har diskuterat är att dela upp vårt område i mindre delar så att vi, under några timmar framför allt städar i vårt närområde, vilket kan kännas lite intressantare än att behöva städa långt hemifrån. Det löser dock inte problemen med städning av våra större gemensamhetsytor som exempelvis badplatserna.

Vi tror också att det vore bra för utvecklingen av vårt område om vi under året kunde ha en större dialog mellan styrelsen och medlemmarna. Vi ser därför gärna att vi löpande får synpunkter på frågor som du tycker att styrelsen bör engagera sig i. 

Detta innebär naturligtvis inte att styrelsen själv måste lösa och hantera alla frågor som kommer upp, fritiden är begränsad också för oss i styrelsen. Vi ska dock ta ansvar för att försöka se till att frågeställningar hanteras på ett eller annat sätt och i värsta fall i form av att vi köper in tjänsten.

Vi ser mycket gärna att du hör av dig med synpunkter på ovanstående och hoppas på att vi tillsammans kan utveckla vårt fina område.
Skicka ett mail till: styrelsen-hff@hastangsudd.se

Styrelsen i HFF

Läs mer »

Mötesprotokollet från föreningsmötet med NCC och Roslagsvatten från 17 September finns tillgängligt.

Protokollen finns under "Planer & Utveckling" under menyn "VA".

Läs mer »

Information till medlemmar i Hästängsudds Fastighetsägarförening – förändringar i styrelsen

I maj månad valde de två styrelseledamöterna Robert Trouin och Fredrik Bengtsson att lämna sina uppdrag i styrelsen. Valberedningens tolkning av bakomliggande orsaker till avhoppet är en kombination av personliga skäl samt olika uppfattningar om hur styrelsearbetet skall bedrivas. Två av HFFs styrelsesuppleanter har som en följd till detta klivit in som ordinarie ledamöter.

Vi tackar Robert och Fredrik för deras insatser och engagemang i HFF under de gångna åren.

Valberedningen har identifierat två personer som kan adjungeras till styrelsen under resten av verksamhetsåret. Conny Larsson som bor på Bergliden 2 och Gabriella Rapp på Svartgarnsvägen 32.

För att ytterligare stärka upp styrelsen sökes nu medlemmar som under året kan tänka sig att hjälpa till vid vissa enstaka tillfällen och arbetsområden. Intresserade är välkomna att ta kontakt med valberedning eller styrelse.

För valberedningen Göran Söderstam, goran@lindmark-soderstam.se och Wictoria Glans, wictoria.glans@glans.nu

Läs mer »

Boende längs Skåvsjöparksv, Bergliden och Storhammarvägen

Från och med Måndagen den 8/9 vecka 37 kommer det att vara begränsad framkomlighet på delar av Skåvsjöparksvägen för att schakta för det nya elnätet som byggs i området.

Pga. detta så blir framkomligheten för trafik intill er fastighet dagtid begränsad. 


Vi hoppas att Ni har överseende med trafikhinder o.dyl. men vi från Vattenfall och Sunaru kommer att göra vårt allra bästa för att minimera olägenheterna för dig.

Platschef schakt, Sunaru Jonas Schuldt 076-789 88 01
Projektledare Vattenfall, Håkan Pettersson 070-511 11 74 

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv