Riktlinjer trädvård på föreningsägd mark

 • Avser fastigheter som ägs och förvaltas av HFF eller HFV. Samma riktlinjer gäller för båda föreningarna.
 • Rullande två årsplan – inventering och uppdatering årsvis

Syfte

 • Underlätta beslut och åtgärder avseende träd på grönområden för styrelse och medlemmar*.
 • Förtydliga vad som är allmänt i föreningens intresse och vad som är en enskild medlems ansvar.


* det finns lika mycket åsikter om trädfällning som det finns medlemmar i föreningarna.... 
 

Allmänt intresse

 • Löpande trädvård på lämplig miniminivå.
  • Borttagning av riskträd (tex ruttna eller avbrutna träd) som kan vara till fara.
  • Slyröjning.
  • Bevara och befrämja finare trädslag (främst ek, björk och tall, men ibland även körsbärsträd och hasselbestånd).
  • Tillse att träd vid vägar uppfyller minimikrav (bla 4,5 m lägsta höjd för grenar över väg).
 • Fokus på områden som används mest, t.ex. bad, vägar, gångstigar, IP och båtplatsområden.

Enskilda medlemmars intresse

Ta bort träd på föreningsmark:

 • För att förbättra egen utsikt
 • Friska träd som en enskild medlem bedömmer som fara
 • Friska träd som en enskild medlem bedömmer som olägenhet


OK att genomföra fällning på egen bekostnad efter grannsamverkan, men det kräver:

 • skriftligt godkännande från närmast berörda grannar på tillämplig blankett från HFF/HFV.
 • OCH styrelsegodkännande från HVF och HFF efter att protokoll med beslut funnits publicerade på HFF/HFVs hemsida i 14 dagar.


Bevara träd på föreningsmark:

 • För att t.ex. bevara insynsskydd eller lekområde.
 • Om detta anmäls skriftligen till styrelsen så försöker styrelsen, i möjligaste mån och med i första hand första hand beaktande av det allmänna intresset att tillgodose dessa önskemål från enskilda medlemmar och låta detta vara en del av den rullande tvåårsplanen.


Notera: det är mycket svårt både för proffs och lekmän att avgöra vilka friska träd som kan riskera att stormfällas, ibland också svårt att avgöra skillnad mellan sjuka och delvis sjuka träd.