Trädfällning

​HVF och HFF kommer att kontinuerligt gå igenom sitt trädbestånd med hjälp av fackfolk i syfte att ta fram förslag på vad som eventuellt ska tas ner.

Vi vill härmed fånga upp eventuella önskemål från fastighetsägare om att ta ner träd på HVF’s respektive HFF’s marker. 

Har du önskemål om att få fälla något träd på HVF's respektive HFF's mark, vänligen fyll i formuläret till höger. 

Trädfällning - blankett för godkännande från grannar >>

Riktlinjer trädvård på föreningsägd mark >> 

Skogs- och grönområdesplan 2017 >>
Tillhörande karta nr 1 >>
Tillhörande karta nr 2 >>

Önskan om trädfällning

  • Vänligen beskriv så detaljerat som möjligt VAR trädet finns, HUR det ser ut, samt motivering VARFÖR du önskar att trädet fälls.
  • Om möjligt, bifoga gärna en bild på trädet du önskar ska tas ner.
    (max 50 MB)