Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2018 > 03

Dags för att göra lite fint i vårt område på vårens städdag den 5 maj med start kl 10.00.

Vi hoppas verkligen att du är med på denna trevliga dag och hjälper till att gemensamt hålla Hästängsudd trivsamt och i gott skick, samtidigt som du lär känna fler boende i området .

Fokus brukar ligga på att kratta, klippa och allmänt snygga till runt våra allmänna områden som badplatser, idrottsplats m.m.. 

Mer information kommer närmare dagen i fråga, men boka in detta i kalendern redan nu!
 

Läs mer »

Klicka på bilden för större.

 

Läs mer »

Utfarten vid Skarpängsvägen 1-3 mot Hästängsuddsvägen kommer att vara avstängd mellan kl 8.00-17.00 måndagen den 26 mars till följd av arbete/transporter till Skarpängsvägen 1B. 

Skyltar kommer att sättas upp vid Skåvsjöparksvägen och Landåvägen. 
 

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv