Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2014 > 05

Det pågår en förrättning av Svartgarn ga1, det vill säga den vägsamfällighet som Hästängsudds vägförening (HVF) sköter. Förrättningen syftar till att lyfta ut några vägar ur vägsamfälligheten. Detta kan komma att betyda att fastigheter med utfart till dessa vägar inte längre ska ingå i Svartgarn ga1, alternativt även fortsättningsvis ingå men erhålla ett lägre andelstal.

Det är Lantmäteriet som fattar beslut om vilka fastigheter som ska ingå i Svartgarn ga1 och andelstalen för dessa. 

Så länge som förrättningen inte är genomförd, det vill säga fram till dess att Lantmäteriet har fattat sitt beslut och beslutet vunnit laga kraft, gäller de andelar och avgifter som HVF:s årsstämma beslutat om. Styrelsen i HVF kan inte påverka detta och får inte ändra de avgifter som årsstämman har beslutat om. Vid utebliven betalning kommer HVF därför att skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

För mer information från Lantmäteriet om frågan, se Vägavgift för HVF.

Läs mer »

Har du tänkt fira Midsommar 2014 i Hästängsudd?

För att det ska bli någon Midsommarstång behöver vi din hjälp!

Läs mer under Midsommar 2014!

Läs mer »

Välkommen till Hästängsudds nya hemsida! 
Vi hoppas att ni kommer att gilla den nya sidan, och att den kommer att bli välbesökt.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen för HVF och HFF

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv