Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter

HVF och HFF hälsar efter stormen att våran fokus  i första hand ligger på fria vägar och inrapportering av fallna ledningar. 
 
Det finns just nu begränsade resurser vad gäller skogsarbetare.
Riskträd som riskerar falla på hus/egendom/vägar eller kan skada personer utanför skogen och ev de viktigaste skogspassagerna prioriteras.
 
Den som vistas i våra skoger gör detta alltid på eget ansvar och bör vara medveten om att det just nu finns en höjd risk och man måste hela tiden vara observant.
Uppröjning av fallna träd i skogen kommer inte ske förrän till våren.
 
Prata med era barn och ungdomar om riskarna och att man under alla omständigheter bör hålla sig långt borta från fallna träd och deras rötter !

Tomtevandring

Tomtevandring 2018-12-16 klockan 16:00
Vår populära tomte kommer tillbaka till allmänningen uppe på hästskoringen för att ta emot barnens önskelistor.
 (i skogen samma plats som alltid)
 


Förrådet vid idrottsplatsen är målat klart för i år! - nu är det bara pyttelite kvar som vi tänker ta i samband med vårstädningen. Det visar sig vara mer jobb än man först tror. Tack till alla er som frivilligt hjälpte till !

Påminnelse om städning vid stora badet, lördag den 13.oktoberFörrådet vid idrottsplatsen är målat klart för i år! - nu är det bara pyttelite kvar som vi tänker ta i samband med vårstädningen. Det visar sig vara mer jobb än man först tror. Tack till alla er som frivilligt hjälpte till !
Påminnelse om städning vid stora badet, lördag den 13.oktober
Nu har det hunnit bli oktober och om mindre än 2 veckor så vill vi alltså städa bort byggavfallet från stora badet. 
Ser du fram emot att bada från den fina nya bryggan under nästa sommar, då har du chansen att redan nu bidra till att området blir städat och fint. Jobbet blir ju inte trevligare av att vi låter skräpet ligga kvar över vintern, så det är lika bra att få det gjort.
Anmäl dig till den 13.oktober och lägg till ifall du har bil med dragkrok och/eller släp. Mindre fordon, (flakmoppar fyrhjulingar) för att kunna köra grejer upp till vägen vore ju naturligtvis också bra. Hur vädret kommer bli kan vi ännu inte veta, men kommer det inte tillräckligt många så måste vi ställa in iallafall - det är orimligt att endast ett fåtal ska göra hela arbetet.
Välkomna :-)
https://doodle.com/poll/c28nrnz2gh68abga


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2014 > 05

Det pågår en förrättning av Svartgarn ga1, det vill säga den vägsamfällighet som Hästängsudds vägförening (HVF) sköter. Förrättningen syftar till att lyfta ut några vägar ur vägsamfälligheten. Detta kan komma att betyda att fastigheter med utfart till dessa vägar inte längre ska ingå i Svartgarn ga1, alternativt även fortsättningsvis ingå men erhålla ett lägre andelstal.

Det är Lantmäteriet som fattar beslut om vilka fastigheter som ska ingå i Svartgarn ga1 och andelstalen för dessa. 

Så länge som förrättningen inte är genomförd, det vill säga fram till dess att Lantmäteriet har fattat sitt beslut och beslutet vunnit laga kraft, gäller de andelar och avgifter som HVF:s årsstämma beslutat om. Styrelsen i HVF kan inte påverka detta och får inte ändra de avgifter som årsstämman har beslutat om. Vid utebliven betalning kommer HVF därför att skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

För mer information från Lantmäteriet om frågan, se Vägavgift för HVF.

Läs mer »

Har du tänkt fira Midsommar 2014 i Hästängsudd?

För att det ska bli någon Midsommarstång behöver vi din hjälp!

Läs mer under Midsommar 2014!

Läs mer »

Välkommen till Hästängsudds nya hemsida! 
Vi hoppas att ni kommer att gilla den nya sidan, och att den kommer att bli välbesökt.

Med Vänliga Hälsningar
Styrelsen för HVF och HFF

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv