Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter.
Läs mer om föreningarna >>

Information & nyheter


Stort TACK till Helena Rickberg Duhrin, Mime Brinkmann alla barn, Andreas Grunewald och alla andra som såg till att
det blev ett härligt midsommar firande!
 
 
Stort TACK, till familjen Löfven vilket målat över klottret på omklädnings rummet vid stora badet!

 

MIDSOMMAR!
 
Inför midsommar firandet 2018 söker vi nu någon/några personer
som kan ta ansvar för planering och drivande av aktiviten.
 
Arbetet omfattar bla. att:
 
Ordna musiker eller annan lösning för dans kring midsommarstången
Inköp av varor till café försäljning
Inköp till aktiviteter, ex. fiskdamm ..
Sköta försäljning etc.
 
Om intresse finns skicka mail till HFF.
 
Om ni har frågor kontakta Catrin Granbom på 0705199129.

2016 > 10

E.ON Elnät kallar till samråd om en ny större kraftledning som ska gå mellan Täljö och Vaxholm. Kraftledningen planeras att anläggas som markkabel, sjökabel alternativt luftledning eller som en kombination av alternativen beroende av vilket stråk som används. Båda föreningarna har, i egenskap av fastighetsägare, fått kallelse till mötet.

Läs inbjudan >>

Läs Samrådsunderlag >>

Länk till EONs hemsida om projektet >>

Föreningarnas yttrande till EOn om projektet >>

 

Läs mer »

Kommunen har presenterat ett förslag till detaljplan för ”Nya Skåvsjöholmsvägen” som ska binda ihop Hästängsudd och Rydbo Saltsjöbad. 

Vägen är planerad att försörja bostadsområdet Skåvsjöholm samt skol- och förskolefastigheter och är en förutsättning för framtida busstrafik i området. 
 

Läs mer »

Vår egen karta över området. Klicka för större.

Bloggarkiv