Protokoll Hästängsudds Vägförening

Protokoll 2021
Protokoll nr 1 2021-01-18
Protokoll nr 2 2021-02-15
HVF 2020 Balansrapport
HVF 2020 Resultatrapport
HVF Verksamhetsberättelse 2020
HVF Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag till föreningsstämmorna för HVF 2021
Trevnad Hästängsudd
Styrelsens kommentarer av förslaget till nya stadgar
Fullmakt föreningsmötet 2021 8 maj
Resultat 2020 och budget 2021
Trevnad Hästängsudd Resultat 2020 och budget 2021
Protokoll föreningsstämma 2021-05-08
Protokoll Konstituerande styrelsemöte (3) 2021
Protokoll nr 4 2021-09-13
Protokoll nr 5 2021-10-25

Protokoll 2020
Protokoll HVF 2020-07-04
Konstituerande protokoll HVF 2020-07-04

Föreningsstäma 2020 HVF Presentation_final
HVF Lantmäteriets normalstadgar

Protokoll 1, 2020-01-16
Protokoll nr 3 2020-5-07
Protokoll nr 4 2020-5-25
Protokoll nr 7 2020-09-14
Protokoll nr 8 2020-11-02
HVF 2019 Balansrapport 
HVF 2019 Resultatrapport
HVF Revisionsberättelse 2019
HVF Verksamhetberättelse 2019
HVF Årsstämma 2020


Protokoll 2019
Protokoll 1, 2019-01-17
Protokoll 2, 2019-02-18
Protokoll 3 konsituterande 20190513
Protokoll 4, 2019-05-13
Protokoll 5, 2019-08-28
Protokoll 6, 2019-11-12
Handlingar till årstämman 2019
Årsstämma HVF 2019

HVF Revisionsberättelse 2018


Protokoll 2018
Protokoll 1, 2018-01-16

Protokoll 2, 2018-02-27
Protokoll 3, 2018-03-20
Protokoll årstämman 2018
Protokoll Konstituerande styrelsemöte 4, 2018-05-14
Protokoll 5 2018-05-14
Protokoll 6 2018-09-06
Protokoll 7 2018-10-18

Protokoll 2017
Protokoll 1 och 1b, 2017-02-01 
Handlingar till årsstämman 2017 
Protokoll 2, 2017-02-21 
Årsmötesprotokoll 2017-04-08 
Protokoll 4, 2017-05-04
Protokoll 5, 2017-08-28
Protokoll 6, 2017-11-07


Protokoll 2016
Protokoll 1, 2016-01-12
Protokoll 2, 2016-02-03
Protokoll 3, 2016-02-22

Kallelse till årsstämman 2016
Handingar till årsstämman 2016

Presentationsmaterial årsstämman 2016
Protokoll årsstämman 2016
Protokoll 4, konstituerande 2016-04-04
Protokoll 5, 2016-04-04
Protokoll 6, 2016-05-16
Protokoll 7, 2016-09-06

Protokoll 8, 2016-11-30

Protokoll 2015
Protokoll 1, 2015-01-14

Protokoll 2, 2015-02-16
Kallelse till årsstämman 2015
Verksamhetsberättelse 2015

Presentation på Årsmötet 2015
Protokoll årsmötet 22 mars 2015
Protokoll 3, felnumrering/årsmötesprotokoll.
Protokoll 4, 2015-03-31, Konstituerande styrelseprotokoll
Protokoll 5, 2015-03-31
Protokoll 6, 2015-05-25
Extrastämma Vägbeläggning 2015-06-15
Protokoll 8, 2015-11-09
Protokoll 2014
Protokoll årsstämman 2014-03-29
Protokoll 5, 2014-04-10, Konstituerande styrelseprotokoll
Protokoll 6, 2014-04-10
Protokoll 7, 2014-05-20
Protokoll 8, 2014-06-09
Protokoll 9, 2014-08-28
Protokoll 10, 2014-10-08

Protokoll 11, 2014-11-24