Protokoll Hästängsudds Vägförening

Protokoll 2020
Protokoll HVF 2020-07-04
Konstituerande protokoll HVF 2020-07-04

Föreningsstäma 2020 HVF Presentation_final
HVF Lantmäteriets normalstadgar

Protokoll 1, 2020-01-16
Protokoll nr 3 2020-5-07
Protokoll nr 4 2020-5-25
HVF 2019 Balansrapport 
HVF 2019 Resultatrapport
HVF Revisionsberättelse 2019
HVF Verksamhetberättelse 2019
HVF Årsstämma 2020


Protokoll 2019
Protokoll 1, 2019-01-17
Protokoll 2, 2019-02-18
Protokoll 3 konsituterande 20190513
Protokoll 4, 2019-05-13
Protokoll 5, 2019-08-28
Protokoll 6, 2019-11-12
Handlingar till årstämman 2019
Årsstämma HVF 2019

HVF Revisionsberättelse 2018


Protokoll 2018
Protokoll 1, 2018-01-16

Protokoll 2, 2018-02-27
Protokoll 3, 2018-03-20
Protokoll årstämman 2018
Protokoll Konstituerande styrelsemöte 4, 2018-05-14
Protokoll 5 2018-05-14
Protokoll 6 2018-09-06
Protokoll 7 2018-10-18

Protokoll 2017
Protokoll 1 och 1b, 2017-02-01 
Handlingar till årsstämman 2017 
Protokoll 2, 2017-02-21 
Årsmötesprotokoll 2017-04-08 
Protokoll 4, 2017-05-04
Protokoll 5, 2017-08-28
Protokoll 6, 2017-11-07


Protokoll 2016
Protokoll 1, 2016-01-12
Protokoll 2, 2016-02-03
Protokoll 3, 2016-02-22

Kallelse till årsstämman 2016
Handingar till årsstämman 2016

Presentationsmaterial årsstämman 2016
Protokoll årsstämman 2016
Protokoll 4, konstituerande 2016-04-04
Protokoll 5, 2016-04-04
Protokoll 6, 2016-05-16
Protokoll 7, 2016-09-06

Protokoll 8, 2016-11-30

Protokoll 2015
Protokoll 1, 2015-01-14

Protokoll 2, 2015-02-16
Kallelse till årsstämman 2015
Verksamhetsberättelse 2015

Presentation på Årsmötet 2015
Protokoll årsmötet 22 mars 2015
Protokoll 3, felnumrering/årsmötesprotokoll.
Protokoll 4, 2015-03-31, Konstituerande styrelseprotokoll
Protokoll 5, 2015-03-31
Protokoll 6, 2015-05-25
Extrastämma Vägbeläggning 2015-06-15
Protokoll 8, 2015-11-09
Protokoll 2014
Protokoll årsstämman 2014-03-29
Protokoll 5, 2014-04-10, Konstituerande styrelseprotokoll
Protokoll 6, 2014-04-10
Protokoll 7, 2014-05-20
Protokoll 8, 2014-06-09
Protokoll 9, 2014-08-28
Protokoll 10, 2014-10-08

Protokoll 11, 2014-11-24