Protokoll Hästängsudds Vägförening

2023
HVF Revisionsberättelse 2022
HVF Resultatrapport 2022
HVF Balansrapport 2022
Verksamhetsberättelse 2022
Kallelse föreningsstämma 2023
Resultat 2022 och budget 2023

Protokoll föreningsstämma 2023
Bilaga till protokoll föreningsstämma
Protokoll Styrelsemöte 2023-02-07
Protokoll Styrelsemöte 2023-02-22
Protokoll Styrelsemöte 2023-03-18
Protokoll Styrelsemöte 2023-04-22
Protokoll Styrelsemöte 2023-05-24
Protokoll Styrelsemöte 2023-06-10
Protokoll Styrelsemöte 2023-09-04
Protokoll Styrelsemöte 2023-10-16

Protokoll Styrelsemöte 2023-11-27
Protokoll Styrelsemöte 2023-10-16 (deltagare rättad)

2022
HVF Balansrapport 2021
HVF Resultatrapport 2021
Resultat 2021 och budget 2022
HVF Verksamhetsberättelse 2021
HVF Föreningsstämma 2022 Presentation
Revisionsberättelse 2021
Protokoll föreningsstämma 2022
Protokoll Styrelsemöte 2022-01-18
Protokoll Styrelsemöte 2022-02-22
Protokoll Styrelsemöte 2022-04-12 Konstituerande 
Protokoll Styrelsemöte 2022-04-12
Protokoll Styrelsemöte 2022-05-16
Protokoll Styrelsemöte 2022-08-22
Protokoll Styrelsemöte 2022-10-16
Protokoll Styrelsemöte 2022-12-08
Protokoll extra föreningsstämma 2022-12-05


2021
Protokoll nr 1 2021-01-18
Protokoll nr 2 2021-02-15
HVF 2020 Balansrapport
HVF 2020 Resultatrapport
HVF Verksamhetsberättelse 2020
HVF Revisionsberättelse 2020
Valberedningens förslag till föreningsstämmorna för HVF 2021
Trevnad Hästängsudd
Styrelsens kommentarer av förslaget till nya stadgar
Fullmakt föreningsmötet 2021 8 maj
Resultat 2020 och budget 2021
Trevnad Hästängsudd Resultat 2020 och budget 2021
Protokoll föreningsstämma 2021-05-08
Protokoll Konstituerande styrelsemöte (3) 2021
Protokoll nr 4 2021-09-13
Utskick oktober 2021
Protokoll nr 5 2021-10-25

Protokoll 2020
Protokoll HVF 2020-07-04
Konstituerande protokoll HVF 2020-07-04

Föreningsstäma 2020 HVF Presentation_final
HVF Lantmäteriets normalstadgar

Protokoll 1, 2020-01-16
Protokoll nr 3 2020-5-07
Protokoll nr 4 2020-5-25
Protokoll nr 7 2020-09-14
Protokoll nr 8 2020-11-02
HVF 2019 Balansrapport 
HVF 2019 Resultatrapport
HVF Revisionsberättelse 2019
HVF Verksamhetberättelse 2019
HVF Årsstämma 2020


2019
Protokoll 1, 2019-01-17
Protokoll 2, 2019-02-18
Protokoll 3 konsituterande 20190513
Protokoll 4, 2019-05-13
Protokoll 5, 2019-08-28
Protokoll 6, 2019-11-12
Handlingar till årstämman 2019
Årsstämma HVF 2019

HVF Revisionsberättelse 2018


2018
Protokoll 1, 2018-01-16

Protokoll 2, 2018-02-27
Protokoll 3, 2018-03-20
Protokoll årstämman 2018
Protokoll Konstituerande styrelsemöte 4, 2018-05-14
Protokoll 5 2018-05-14
Protokoll 6 2018-09-06
Protokoll 7 2018-10-18

2017
Protokoll 1 och 1b, 2017-02-01 
Handlingar till årsstämman 2017 
Protokoll 2, 2017-02-21 
Årsmötesprotokoll 2017-04-08 
Protokoll 4, 2017-05-04
Protokoll 5, 2017-08-28
Protokoll 6, 2017-11-07


2016
Protokoll 1, 2016-01-12
Protokoll 2, 2016-02-03
Protokoll 3, 2016-02-22

Kallelse till årsstämman 2016
Handingar till årsstämman 2016

Presentationsmaterial årsstämman 2016
Protokoll årsstämman 2016
Protokoll 4, konstituerande 2016-04-04
Protokoll 5, 2016-04-04
Protokoll 6, 2016-05-16
Protokoll 7, 2016-09-06

Protokoll 8, 2016-11-30

2015
Protokoll 1, 2015-01-14

Protokoll 2, 2015-02-16
Kallelse till årsstämman 2015
Verksamhetsberättelse 2015

Presentation på Årsmötet 2015
Protokoll årsmötet 22 mars 2015
Protokoll 3, felnumrering/årsmötesprotokoll.
Protokoll 4, 2015-03-31, Konstituerande styrelseprotokoll
Protokoll 5, 2015-03-31
Protokoll 6, 2015-05-25
Extrastämma Vägbeläggning 2015-06-15
Protokoll 8, 2015-11-09
2014
Protokoll årsstämman 2014-03-29
Protokoll 5, 2014-04-10, Konstituerande styrelseprotokoll
Protokoll 6, 2014-04-10
Protokoll 7, 2014-05-20
Protokoll 8, 2014-06-09
Protokoll 9, 2014-08-28
Protokoll 10, 2014-10-08

Protokoll 11, 2014-11-24