Välkommen till Hästängsudd

Inom Hästängsudd finns två föreningar som båda verkar för fastighetsägarnas bästa. Föreningarna verkar oberoende av varandra men samarbetar i gemensamma frågor och aktiviteter. 

- Hästängsudds Vägförening (HVF) ansvarar för underhåll av områdets ca 7 km vägar. För medlemskapet, som är obligatoriskt för fastigheter som har utfart på föreningens vägar, betalar man en årlig avgift.

- Hästängsudds Fastighetägarförening (HFF) äger och förvaltar markområden för brygganläggningar, idrottsplats, lekplats, tre badstränder och grönområden. Medlemskap i HFF är obligatoriskt om man vill ha båtplats, i annat fall är medlemskapet frivilligt men önskvärt för att kunna underhålla och utveckla området som kommer alla till del.

Mer information om föreningarnas verksamhet hittar du via länkarna högst upp på sidan.

Nyheter m.m. hittar du på Startsidan.