Hästängsudds Vägförening

Hästängsudds Vägförening är en samfällighet där samtliga fastigheter som ingår i Hästängsudd är medlemmar. Hästängsudds tomtområde består f.n. (mars 2018) av ca 350 fastigheter.

Föreningen ansvarar för byggande och underhåll inklusive vinterunderhåll i form av plogning, saltning och sandning av områdets ca 7 km vägar. För medlemskapet, som är obligatoriskt, betalar man en årlig avgift.