Vägar

Varje år underhålls våra vägar i form av att dikena klipps och rensas, vägarna sopas efter vinterns underhåll. De vägar som inte är belagda, grusas och formas med väghyvel för att slutligen bli behandlade med dammbindning som också bidrar till att vägen blir hårdare.


Ett av de viktigaste kraven på våra vägar är att både bilister och fotgängare skall kunna färdas säkert. God sikt vid kurvor och korsningar bidrar till detta och är också ett lagkrav på fastighetsägaren.

Se bilderna som visar hur kraven ser ut.

Innan vintersäsongen är det också dags att rensa vägtrummorna t ex vid infarten. Då slipper man översvämningen i vår och vägen torkar upp fortare.

Då våra vägar bitvis är väldigt smala är det också viktigt att man kommer ihåg att ta in soptunnan efter soptömningen. Framför allt större fordon har svårt att komma fram annars.

I takt med en ökad inflyttning och byggnation inom området, ökar belastningen på våra vägar. Låg fart bidrar till att hålla vägarna i god kondition.

Använd gärna reflex i vintermörkret.