Inför byggnation

Extra vägavgift vid byggnation

Föreningsstämman 2017-04-08 beslutade om en ändring av den extra vägavgiften som tas ut i samband med byggnation på en fastighet.

Den nya vägavgiften ska baseras på att ett hus med 150 kvm golvyta ska betala en extra vägavgift på 7.500 kr. Detta betyder att varje kvadratmeter golvyta, oavsett våningsplan, kostar 50 kr. Bygge av exempelvis ett garage på 30 kvm betyder en extra vägavgift på 1500 kr. Uppgifterna kommer att hämtas från bygglovshandlingarna och avgiften beräknas på kvadratmeter bruttoarea . Ingen avgift tas ut för uppsättning av en friggebod eller för golvyta avseende balkong eller altan.

Om vägbanan synligt skadas till följd av transporter till byggnationen kommer styrelsen debitera en ytterligare vägavgift, som motsvarar den faktiska kostnaden för reparationen av vägen.
Föreningsstämman beslutade också att en avgift på 50 kr per kvm också ska tas ut vid bygge av pool, om den är nedgrävd eller ligger på cementplatta. 

Den nya extra vägavgiften tas ut från och med 2017-04-08. Detta betyder att för byggnationer, som har fått bygglov före detta datum gäller gamla avgiften på 4.500 kr.


Att tänka på vid transporter på våra vägar

  • När ansökan om bygglov skickas till kommunen får HVF information om detta. Vissa av våra vägar har belastningsbegränsning och därför vill vi att ni som beställer transporter meddelar fraktbolaget dessa restriktioner.
  • Hästängsuddsvägen från Svinningevägen till Y-korset Svartgarnsvägen är begränsad till 16 ton, för dispens kontakta vägtillsyningsmannen. Tyngre transporter måste köras in från Nantesvägen och Svartgarnsvägen.
  • Under tjällossningen ( Vägverket kungör detta i dagstidningarna ) är hela området begränsat till 8 ton belastning. Detta framgår även av skyltning vid infarterna till området.
  • Genom att anlägga bred infart till fastigheten och i annat än rät vinkel mot väg kan, framför allt tyngre fordon, lättare köra in på denna med minskad risk för att skada vägen och din infart. En infart i form av ett Y är således bättre än i form av ett +.

Var rädd om våra vägar och oss som bor här och kör max 30 km/h.

För frågor som avser våra vägar, kontakta vägföreningens ordförande.