Kölista båtplats

Kortfattad påminnelse angående båtplatser. För fullständig information se "Båtplatsregler".
  • För att få stå i båtplatskö och få tillgång till båtplats krävs medlemsskap i HFF.
  • Endast en båtplats per fastighet medges. I mån av tillgång kan dock medlem tillåtas inneha flera båtplatser. Tillstånd för ytterliggare båtplatser gäller då endast ett år i taget.
  • Tackar man nej till erbjuden plats två år i rad tas man bort från kölistan.
  • Båtplats som inte nyttjas på två säsonger ses automatiskt som uppsagd.
Dataskyddsförordingen (GDPR) har till syfte att skydda personuppgifter. Då ni ansöker om båtplats samlar HFF in de uppgifter som är relevanta för ändamålet. Dessa uppgifter lagras på föreningens Google Drive konto. Uppgifterna sparas endast så länge som de är relevanta. Endast medlemmar i HFF's styrelse som behöver informationen för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Som medlem har ni rätt att få besked om vilken information som vi har lagrat om er samt begära rättelse eller borttagande av information. Vänligen använd nedanstående formulär för kontakt med styrelsen.

Formulär kommer strax.