Kölista båtplats

Kortfattad påminnelse angående båtplatser. För fullständig information se "Båtplatsregler".
  • För att få stå i båtplatskö och få tillgång till båtplats krävs medlemsskap i HFF.
  • Medlem får endast inneha en båtplats. I mån av tillgång kan dock medlem tillåtas inneha flera båtplatser. Tillstånd för ytterliggare båtplatser gäller då endast ett år i taget.
  • Tackar man nej till erbjuden plats två år i rad tas man bort från kölistan.
  • Båtplats som inte nyttjas på två säsonger ses automatiskt som uppsagd.

Datum: 2012-10-02               Pavel Sulc
Önskar: Ny - Svajplats
Uppdateringar: 

Datum: 2013-10-04               Fredrik Bengtsson
Önskar: Byte - XL (har Stor plats)
Uppdateringar: 

Datum: 2013-09-19               Robert Trouin
Önskar: Byte - XL (har Stor plats)
Uppdateringar: 

Datum: 2014-07-29               Pehr Fjellström
Önskar: Ny - Stor/XL
Uppdateringar: Avböjt 2017-03

Datum: 2014-11-03               Mikael Wahlqvist
Önskar: Svajplats
Uppdateringar:

Datum: 2014-11-14               Conny Larsson
Önskar: Ny - Stor/XL
Uppdateringar: Avböjt 2015-03

Datum: 2015-03-23               Linda Argenius
Önskar: Ny - Stor 
Uppdateringar: 

Datum: 2015-07-06               Magnus Eklind
Önskar: Byte - Stor (har Mellan plats)
Uppdateringar: 

Datum: 2015-07-29               Alexander Markus
Önskar: Ny - Stor
Uppdateringar: 

Datum: 2016-01-13               Henrik Langéen
Önskar: Ny - Stor
Uppdateringar: 

Datum: 2016-04-05               Fredrik Carlsson
Önskar: Ny - Stor
Uppdateringar: 

Datum: 2016-05-07               Per Renman
Önskar: Ny - Stor
Uppdateringar: 

Datum: 2016-07-06               Björn Andrell
Önskar: Ny - Stor
Uppdateringar: 

Datum: 2017-04-12               Sandra Silverstrand
Önskar: Byte - Stor (har Mellan plats)
Uppdateringar: 

Datum: 2017-05-07               Elias Helmersson
Önskar: Ny - Mellan
Uppdateringar: 

Datum: 2017-06-16               Birgitta Hissing
Önskar: Ny - Liten
Uppdateringar: 

Datum: 2017-06-22               Stefan Jonsén
Önskar: Ny - Liten eller Mellan
Uppdateringar: 

Datum: 2017-08-19               Leo Lindmark Söderstam
Önskar: Ny - Mellan
Uppdateringar: 

Datum: 2017-08-28               Mattias Noren
Önskar: Byte - Stor (har Mellan plats)
Uppdateringar: 

Datum: 2017-10-17               Tomas Staaf
Önskar: Ny - Stor
Uppdateringar: 

Datum: 2017-10-18               Hannu Turunen
Önskar: Ny - Mellan
Uppdateringar: 

Datum: 2018-03-12               Daniel Sterley
Önskar: Ny - Mellan
Uppdateringar: 

Datum: 2018-03-13      Kevin Rebenius
Fastighetsbeteckning:  2:585
Önskar:                         Ny - Stor
Uppdateringar: 

Datum: 2018-04-10      Pia Bohacek
Fastighetsbeteckning:  2:
Önskar:                         Byte - Mellan (från Skåvsjöholmsbryggan till nya Svartgarnsbryggan)
Uppdateringar: 

Datum: 2018-04-25               Lars Svensson
Önskar: Byte - Mellan (har Liten plats)
Uppdateringar: 

Datum: 2018-05-08               Richard Gunillasson
Önskar: Ny - Mellan
Uppdateringar: 

Datum: 2018-05-25               Roger Andemark
Önskar: Byte - Mellan (har Liten plats)
Uppdateringar: 

Datum: 2018-05-27               Rauha Kataikko
Önskar: Ny - XL
Uppdateringar: 

Datum: 2018-06-27               Jerker Davidsson
Önskar: Byte - Mellan (Byte till Skåvsjöbryggan, från Mellan plats Lilla bryggan)
Uppdateringar: 

Datum: 2018-07-07               Michael Jansson
Önskar: Ny - Mellan eller Stor
Uppdateringar: 

Datum: 2018-07-07               Martin Dahlström
Önskar: Byte - Mellan (Byta till Skåvsjöbryggan, från Mellan plats på Hästängsuddsbryggan)
Uppdateringar: 

Datum: 2018-07-24      Andreas Gabrielsson
Fastighetsbeteckning:  2:236
Önskar:                         Ny - Mellan
Uppdateringar:             

Datum: 2018-08-01      Maria Larsson
Fastighetsbeteckning:  2:658
Önskar:                        Ny - Mellan
Uppdateringar:             

Datum: 2018-08-02      Stefan Gylleby
Fastighetsbeteckning:  2:291
Önskar:                        Ny - Stor (Lång, 12,5 m segelbåt)
Uppdateringar:             

Datum: 2018-08-02      Stefan Gylleby
Fastighetsbeteckning:  2:291
Önskar:                        Ny - Mellan (Antingen denna plats eller den ovan)
Uppdateringar:             

Datum: 2018-08-05      Eeva Lehvus
Fastighetsbeteckning:  2:445
Önskar:                        Ny - Liten
Uppdateringar:             

Datum: 2018-08-08      Lars Jedheim
Fastighetsbeteckning:  2:589
Önskar:                        Ny - Mellan
Uppdateringar:             

Datum: 2018-10-14      Jimmy Elfving
Fastighetsbeteckning:  2:348
Önskar:                        Byte - Stor eller XL vid Skåvsjöbryggan (har Mellan plats)
Uppdateringar:             

Datum: 2019-01-31      Mats Wallentinsson
Fastighetsbeteckning:  2:564
Önskar:                        Ny - Mellan
Uppdateringar:             

Datum: 2019-02-26      Ole Johansen
Fastighetsbeteckning:  2:665
Önskar:                        Ny - Mellan
Uppdateringar:             

Datum: 2019-03-23      Nicolas Åström
Fastighetsbeteckning:  2:317
Önskar:                        Ny - Mellan
Uppdateringar:             

Kö för extra båtplats

Datum: 2015-09-15               Mikael Wahlqvist
Önskar: Extraplats XL (segelbåt)
Uppdateringar: 

Datum: 2018-05-08               Mattias Noren
Önskar: Extraplats XL
Uppdateringar: