Hästängsudds Fastighetsägarförening

Hästängsudds Fastighetsägarförening består f.n. av knappt 300 medlemmar och omfattas geografiskt av Hästängsuddsvägen, Svartgarnsvägen och Björnhammarsvägen med anslutande vägar samt Gunbovägen söder om Nantesvägen.

Föreningen äger och förvaltar ett antal markområden som bl a utnyttjas för våra brygganläggningar (inkl båtupptagningsramp), idrottsplats, lekplats, tre badstränder och i övrigt som grönområden.

Båtupptagningsrampen får endast utnyttjas av medlem i HFF för att ta upp och lägga i båtar ägda av medlemmen.

Ordinarie årsstämma infaller i mars eller april månad och hålls sedvanligt på Skåvsjöholms kursgård. Motioner ska inkomma senast 15 Februari varje år och skickas till styrelsen (formulär) eller läggs i föreningens röda brevlåda vid korsningen Svartgarnsvägen/Hästängsuddsvägen.

Det går givetvis bra att lämna in förslag året om.

Använd formuläret på startsidan under information & nyheter för ansökan om medlemskap i HFF.

Historiska dokument från bildandet av föreningen:  Gåvobrev till Hästängsudds Tomtägarförening