Årsstämmor HFF och HVF den 21 april (uppdaterat)

På lördag 21 april är det dags för årets föreningsstämmor på Skåvsjöholm.
Material inför stämmorna kan du ladda ner nedan.

Om du inte kan närvara, glöm inte att lämna en fullmakt så att din närvaro och röst räknas (finns att fylla i längst ned på kallelsen).

HFF kallelse till årsstämma >>
HFF verksamhetsberättelse m.m. >>

HVF kallelse till årsstämma >>
HVF verksamhetsberättelse m.m. >>
HVF Justerat protokoll årsstämma april 2018>>


HFF och HVF Valberedningens förslag och info >>

Om du har frågor till styrelserna kan du gärna lämna dom redan nu (via länkarna till höger på startsidan), så har vi större möjlighet att lämna ett fullständigt svar på årsstämman.