Sommarbrev från HFF och HVF

Sommaren är nu här och vi hoppas naturligtvis att vi får en fin sommar!

Styrelsernas sommarbrev handlar om midsommarfirandet, Hästängsuddsdagen, segelskolan, arbeten på bryggor, bad och vägar med mera.
 

 •  Midsommarfirandet kommer traditionsenligt äga rum den 24 juni, med början kl 10.00 då vi hoppas att många kommer till idrottsplatsen för att klä och resa midsommarstången. På eftermiddagen kl 14.00 är det dags att bland annat dansa kring midsommarstången. Liksom förra året riktar vi ett stort TACK till familjen Jonsén, som även i år håller i arrangemanget.
 • Vi väntar fortfarande på att några medlemmar vill ta på sig ansvaret att hålla i den populära Hästängsuddsdagen lördagen den 20 augusti, som framför allt vänder sig till de yngre barnen. Förutom ”minimaran” brukar vi bland annat ha ansiktsmålning, gå på lina och segla HSS:s båtar.
 • HSS gör en mycket stor insats för våra ungdomar, genom bland annat sina seglarskolor. Det finns fortfarande några platser kvar i seglarskolan vecka 33. Om du inte redan är med och stödjer HSS, bli medlem genom att sätta in 200 kr på HSS postgirokonto 45 71 85-7. Som medlem har du även rätt att låna de segelbåtar som HSS äger.
 • Den nya ”Lilla bryggan” vid Stora båtbryggan planeras vara på plats till midsommar. Det betyder att under som mest två veckor måste de som har en båt vid den gamla ”Lilla bryggan” lägga sin båt någon annanstans. Det finns en del platser vid HFF:s andra bryggor som kan användas, men vi hoppas också att fastighetsägare med egna bryggor kan hjälpa till, genom att tillfälligt ordna en bryggplats för behövande. Har du en plats, hör av dig till Christoffer Hybbinette, tel: 070-851 0564, som samordnar detta.
 • Vi har låtit ett företag kolla upp de kättingar som håller våra bryggor på plats. Detta har medfört att några kättingar har bytts ut.
 • Inför sommaren har vi snyggat till stigen ner till Stora badet och där kommer vi också att fylla på sand i syfte att täcka den markduk, som har börjat sticka upp i vattenbrynet.
 • Vi har inför sommaren sett över vad som måste finnas i form av säkerhet vid våra bad. Det ska finnas en livboj samt även en skylt där det framgår var man ska ringa om man måste larma.
 • Vid Skåvsjöbadet har vi fått en ny grusbelagd stig från P-platsen ner till badet. Vid badplatsen kommer vi också att få nytt gräs utlagt för att täcka den grävning, som tidigare har gjorts för den fiberkabel som går i vattnet till Skåvsjöholms konferensanläggning. För att gräset ska växa fast ordentligt kommer det att vattnas på kvällarna under några veckor.
 • Vi brukar under juli ha en simskola. I år har vi dock fått problem med att hitta en simlärare. Intresset för simskolan var förra året mycket litet och det verkar som om det också är fallet i år. Mot den bakgrunden kommer det tyvärr inte att bli någon simskola i år.
 • Vassklippning kommer att ske inom några veckor och vill du passa på att få vassklippning kring den egna bryggan, hör av dig till styrelsen i HFF via hemsidan, så förmedlar vi kontakten till företaget.
 • Upphandling pågår för den planerade friggeboden på Idrottsplatsen, som ska ersätta de bodar som både HFF och HVF har. Tanken är att placera boden vid stigen bakom bollplanket. I samband med byggnationen av friggeboden kommer gungställningen att rättas upp och sandlådan få lite bräder utbytta.
 • Vi har nu genomfört den asfaltering som skulle ske under 2016. Efter diskussioner med NCC och information till fastighetsägarna på Galoppstigen, beslutade vi att inte asfaltera denna väg. Detta eftersom en asfaltering skulle kunna skapa stora vattenproblem för en fastighet. En grusväg tar bättre hand om regnvatten än en asfalterad väg. Vi beslutade istället att asfaltera en del av Landåvägen, som fortfarande var grusbelagd. Detta eftersom det kommer att uppföras ytterligare två permanentbostäder vid denna väg.
 • Vi har nu också fått de nya vägguppen på plats och det känns mycket bra. Tyvärr verkar det som om farten på de ställen där det inte finns väggupp ligger klart över de rekommenderade 30 km/timme. Det kanske är så att vi behöver sätta upp ännu fler väggupp, vilket känns tråkigt.
 • Vi har tidigare talat om att inför sommaren göra en bättre stig mellan Skåfsjöparksvägen och Landåvägen. Våra undersökningar pekar dock mot att kostnaden för en ny stig skulle bli mycket hög, varför vi måste fundera lite till på denna fråga.
 • Efter midsommar kommer kantklippning att ske kring våra vägar.
 • Vi har under våren etablerat en ny kommunikationsfunktion från styrelserna till föreningarnas medlemmar. Vi hoppas nu verkligen att alla som har en e-mejl adress informerar styrelserna om denna så att vi på ett enkelt sätt bland annat kan informera alla i vårt fina område om olika saker.


Vi passar på att önska alla en fin och avkopplande sommar.

Hästängsudd i juni 2016
Styrelserna i HFF och HVF

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

 • Sofia Hagström » Simskolan:  ”Blev det någon simskola? Jag hyr ut till några, som har två barn. Hälsningar, So”

 • Jessica » Sommarbrev från HFF och HVF:  ”Stort tack för ert engagemang! Med vänlig hälsning, Jessica”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-