Överklagan för omprövning GA1

Styrelsen har i kontakter med Lantmäteriet argumenterat för att de fastigheter som ligger efter busslingan även fortsättningsvis ska vara med i HVF om än till ett reducerat andelstal. Beslut i dylika frågor fattas av den lantmätare som har ärendet. Denna har som bekant inte tagit hänsyn till HVF:s argumentation.

Styrelsen har, i detta ärende, haft kontakter med Riksförbundet enskilda vägar (REV) som är en förening som HVF är med i och som stödjer vägsamfälligheter. Vi har fått klart för oss att studier visar att lantmätare ser olika på det väsentlighetskrav, som ska finnas för att en fastighet som ligger utefter allmän väg ska tvingas ingå i en närliggande vägsamfällighet. Det skulle alltså kunna vara så att om en annan lantmätare hade ansvarat för vår omprövning av vägsamfällighet hade beslutet kunna bli ett annat. 

Det är mot denna bakgrund som styrelsen beslutade att överklaga Lantmäteriets beslut. Skrivelsen till Lantmäteriet hittar du här. Vi vet inte när Mark- och miljödomstolen kommer att ta ställning till vårt överklagande. Fram till dess gäller nuvarande andelstal för berörda fastigheter.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Sofia Hagström » Simskolan:  ”Blev det någon simskola? Jag hyr ut till några, som har två barn. Hälsningar, So”

  • Jessica » Sommarbrev från HFF och HVF:  ”Stort tack för ert engagemang! Med vänlig hälsning, Jessica”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-