Utveckling i Hästängsudd

Vi i styrelsen för Fastighetsägarföreningen önskar få in synpunkter från dig, som medlem i föreningen, om vad du tycker föreningen ska satsa på. Det kan exempelvis gälla badplatser, idrottsplatsen inklusive lekplatsen samt andra frågor inklusive trivselaktiviteter mm. Vi har, när det gäller skogsvården som vi nu har tagit tag i, fått in många värdefulla synpunkter och inser att det här är ett viktigt ämne, som vi bör arbeta mer med.

Något vi också måste fundera på är hur vi medlemmar ska lyckas med att hålla snyggt i vårt fina område. Städdagen som vi har på våren är tyvärr inte särskilt välbesökt. Detta trots att ett väl städat område kommer alla till del. 

I vår grannförening Rydbo Saltsjöbad, har man städdagar/aktivitetsdagar både vår och höst. Detta för att de utöver städning, bland annat ska kunna färdigställa badplatser inför sommaren, sätta badstegar i vattnet, lägga fast flottar på rätt plats mm. På hösten ska badstegar tas upp och flottar dras in närmare stränderna eller helt tas upp. I styrelsen har vi diskuterat om även vi borde ha en städdag på hösten och nu vill vi ha in dina synpunkter på denna idé.

Något som vi också har diskuterat är att dela upp vårt område i mindre delar så att vi, under några timmar framför allt städar i vårt närområde, vilket kan kännas lite intressantare än att behöva städa långt hemifrån. Det löser dock inte problemen med städning av våra större gemensamhetsytor som exempelvis badplatserna.

Vi tror också att det vore bra för utvecklingen av vårt område om vi under året kunde ha en större dialog mellan styrelsen och medlemmarna. Vi ser därför gärna att vi löpande får synpunkter på frågor som du tycker att styrelsen bör engagera sig i. 

Detta innebär naturligtvis inte att styrelsen själv måste lösa och hantera alla frågor som kommer upp, fritiden är begränsad också för oss i styrelsen. Vi ska dock ta ansvar för att försöka se till att frågeställningar hanteras på ett eller annat sätt och i värsta fall i form av att vi köper in tjänsten.

Vi ser mycket gärna att du hör av dig med synpunkter på ovanstående och hoppas på att vi tillsammans kan utveckla vårt fina område.
Skicka ett mail till: styrelsen-hff@hastangsudd.se

Styrelsen i HFF

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Sofia Hagström » Simskolan:  ”Blev det någon simskola? Jag hyr ut till några, som har två barn. Hälsningar, So”

  • Jessica » Sommarbrev från HFF och HVF:  ”Stort tack för ert engagemang! Med vänlig hälsning, Jessica”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-