Vägavgift för HVF

Det pågår en förrättning av Svartgarn ga1, det vill säga den vägsamfällighet som Hästängsudds vägförening (HVF) sköter. Förrättningen syftar till att lyfta ut några vägar ur vägsamfälligheten. Detta kan komma att betyda att fastigheter med utfart till dessa vägar inte längre ska ingå i Svartgarn ga1, alternativt även fortsättningsvis ingå men erhålla ett lägre andelstal.

Det är Lantmäteriet som fattar beslut om vilka fastigheter som ska ingå i Svartgarn ga1 och andelstalen för dessa. 

Så länge som förrättningen inte är genomförd, det vill säga fram till dess att Lantmäteriet har fattat sitt beslut och beslutet vunnit laga kraft, gäller de andelar och avgifter som HVF:s årsstämma beslutat om. Styrelsen i HVF kan inte påverka detta och får inte ändra de avgifter som årsstämman har beslutat om. Vid utebliven betalning kommer HVF därför att skicka ärendet vidare till Kronofogdemyndigheten.

För mer information från Lantmäteriet om frågan, se Vägavgift för HVF.

Kommentera gärna:

Senaste inlägg

Senaste kommentarer

  • Sofia Hagström » Simskolan:  ”Blev det någon simskola? Jag hyr ut till några, som har två barn. Hälsningar, So”

  • Jessica » Sommarbrev från HFF och HVF:  ”Stort tack för ert engagemang! Med vänlig hälsning, Jessica”

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln

-