Här samlar vi information om pågående detaljplanearbete i Hästängsudd, information om pågående VA-projekt samt även om pågående nedgrävning av Fiber i vårt område.