VA-projekt


Anslutningskostnad enligt dagens VA-taxa

Exempel på anslutningskostnad enligt dagens (2014) VA-taxa enligt information från Roslagsvatten:

Fastighet med tomtyta på 2000 m²:
Vatten och spillvatten (V+S): 185 800 kr.

Fastighet med tomtyta på 2500 m²:
Vatten och spillvatten (V+S): 201 800 kr.


För att räkna ut hur taxan blir just för dig, kontakta Roslagsvattens kundservice på
08-540 835 40.