Information från Svinninge VA Ideella förening (SVAIF)

Hej,
Fördelningen på oss som valt att bli medlemmar i Svinninge VA Ideellaförenings till dagens datum är boendes i Hästängsudd, Svavelsö, Rydbo Saltsjöbad och Nantes (Vi som hamnat på sista halvan av VA projektet).

Totalt berör dessa sanslösa VA taxehöjningar totalt ca 500 fastighetsägare i Svinninge områden och till dagens datum är endast ca: 20 procent av oss är villiga att ifrågasätta detta?

Vill påpeka att det inte bara är pengar det handlar!
För många av våra medlemmar i Svinninge VA ideellaförening handlar det inte enbart om pengarna! UTAN det handlar ÄVEN om det vi kallar för CIVILKURAGE!

Så därför undrar vi om majoriteten av oss boendes i Svinningeområdet tycker att:

  • det är OK att Roslagsvatten höjer VA taxan med nästan 40 procent eller 60.000SEK för en tomt motsvarande 3000kvm?
  • det är OK att övertrassera ursprunglig budget med 250- 300miljoner i ett enda VA projekt (totalkostnaden är ursprungligen beräknad till 100-150 miljoner för detta VA projekt)?
  • slutsumman och kostnaderna i detta VA projekt är oväsentligt som Roslagsvatten själva uttryckt det?
  • informationen varit undermålig (Det fanns felaktig information om VA taxorna angivna på Roslagsvattens hemsida fram t.o.m. förra sommaren, medvetet eller av misstag)
  • anslutningsordningen kan betyda att en tomtägare bredvid en annan i ett och samma VA projekt i princip kan få betala 100 tusentals kronor mer i anslutningsavgift?

Tycker du däremot att allt detta verkar konstigt men kanske har missat informationen om Svinninge VA Ideellaförening och vill vara med och stötta oss i vårt arbete mot dessa missförhållanden så bifogas uppgifter om hur ni blir medlemmar!

Vill du också bli medlem i SVAIF gör du en inbetalning med 5,000: - till bankgiro 530-0025,

Ni som även kan tänka er att ställa upp som målsägande eller har frågor kring VA frågan kan kontakta oss på agne.soderberg@telia.com alt. ringa Agne Söderberg på
076 30 59 100.

Med Vänliga Hälsningar
Agne Söderberg och SVAIF

Filer och dokument