Bryggfogdar

Svartgarnsbryggan

Göran Söderstam
Svartgarnsvägen 36
Tel. 070-531 71 51
Hästängsuddsbryggan (stora badet)

Poppe Johnsson
Hästskoringen 19
Tel. 073-417 78 66
Stora Båtbryggan

Kalle Bäck
Ardennervägen 26
Tel. 070-788 58 68
Lilla Båtbryggan

Tomas Ancker
Svartgarnsvägen 10
Tel. 070-791 94 33
Skåvsjöbryggan